Stopa Bezrobocia W UE We Wrześniu 2013 R.

W strefie euro stopa bezrobocia we wrześniu 2013 r. pozostała na tym samym poziomie co w lipcu i wyniosła 12,2% (po korekcie). Również w całej UE stopa bezrobocia nie zmieniła się w porównaniu do sierpnia br. i wyniosła 11% (po korekcie). W obu strefach stopa bezrobocia wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy wynosiła odpowiednio 11,6% i 10,6%.

We wrześniu br. 26,872 milionów osób w całej Unii pozostawało bez pracy, z czego 19,447 milionów w samej strefie euro.
Najniższa stopa bezrobocia była w Austrii (4,9%), Niemczech (5,2%) i Luksemburgu (5,9%), a najwyższa w Grecji (27,6% w lipcu br.) i Hiszpanii (26,6%).

W porównaniu z rokiem ubiegłym stopa bezrobocia wzrosła w szesnastu krajach członkowskich, spadła w jedenastu, a pozostała bez zmian jedynie w Czechach. Największy wzrost stopy bezrobocia odnotowano na Cyprze (z 12,7% do 17,1%) i w Grecji (z 25% do 27,6% pomiędzy lipcem 2012 a lipcem 2013). Największy spadek bezrobocia obserwowaliśmy na Łotwie (z 15,6% do 11,3% pomiędzy 2Q2012 i 2013) i Estonii (z 10% do 8,3% pomiędzy sierpniem 2012 a sierpniem 2013).

flaga_6422

Dla porównania we wrześniu br. stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wyniosła 7,2% i spadła o 0,1% w porównaniu z miesiącem poprzednim, a o 0,6% w porównaniu rok do roku (we wrześniu 2012 r. wynosiła 7,8%)

W krajach Unii Europejskiej w sierpniu br. bez pracy pozostawało 5,584 milionów młodych osób. Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia wyniosła w całej Unii 23,5%, a w krajach strefy euro 24,1%. Najniższa stopa bezrobocia wśród osób młodych pozostaje w Niemczech (7,7%) i Austrii (8,7%), a najwyższa występuje w Grecji (57,3% dane za lipiec 2013 r.), Hiszpanii (52,8%), i Chorwacji (52,8% dane za 3 kwartał 2013 r.).

Źródło: europa.eu