Stopa Bezrobocia W UE W Listopadzie 2012 R.

Bezrobocie w strefie euro wciąż rośnie w listopadzie 2012 roku wyniosło 11,8%, przy czym bezrobocie w całej Unii pozostało na niezmienionym poziomie 10,7%.

iStock_000009853717Small

Szacuje się, że bez pracy w całej Europie pozostawało 26,6 mln osób, liczba ta wzrosła o ponad 2 mln w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
Inne gospodarki światowe wykazywały znacznie niższe bezrobocie w listopadzie stopa bezrobocia w USA wynosiła 7,8% a w Japonii 4,1%.

Austria, Luksemburg, Niemcy i Holandia znalazły się wśród krajów, w których stopy bezrobocia były najniższe i pozostawały na poziomie poniżej 6%. Widoczny jest wyraźny podział pod względem stopy bezrobocia na północ i południe Europy, te statystyki zaburzają jedynie Hiszpania i Grecja gdzie bezrobocie pozostaje na najwyższym poziomie powyżej 26%.
Bezrobocie wśród osób młodych w listopadzie 2012 roku wyniosło 23,7%. Tak więc w ujęciu rok do roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 329 tysięcy osób.

Źródło: http://www.staffingindustry.com