Stopa Bezrobocia W UE W Grudniu 2013 R.

Stopa bezrobocia dla 17 krajów ze strefy euro w grudniu 2013 r. wyniosła 12% i pozostała na tym samym poziomie od października 2013 r. Dla porównania w grudniu 2012 roku wynosiła 11,9%. Wśród wszystkich 28krajów członkowskich UE stopa bezrobocia wyniosła 10,7% i spadła o 0,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W grudniu 2012 stopa bezrobocia w UE wynosiła 10,8%.

W grudniu 2013 r. 26,200 milionów osób w całej Unii pozostawało bez pracy, z czego 19,010 milionów w samej strefie euro. W porównaniu do listopada 2013 liczba osób bezrobotnych spadła o 162 tys. w UE oraz o 129 tys. w strefie euro.

images 1

Najniższa stopa bezrobocia była w Austrii (4,9%), Niemczech (5,1%) i Luksemburgu (6,2%), a najwyższa w Grecji (27,8% w listopadzie 2013 r.) i Hiszpanii (25,8%).

W porównaniu z rokiem ubiegłym stopa bezrobocia wzrosła w czternastu krajach członkowskich i spadła w trzynastu, a pozostała bez zmian w jednym. Największy wzrost stopy bezrobocia odnotowano na Cyprze (z 13,9% do 17,5%), w Grecji (z 26,1% do 27,8%, między 11/2012 a 11/2013), w Holandii (z 5,8% do 7,0%) oraz we Włoszech (z 11,5% do 12,7%). Największy spadek bezrobocia obserwowaliśmy w Irlandii (z 14% do 12,1%), na Łotwie (z 14,0% do 12,1% pomiędzy 3Q2012 i 2013), w Portugalii (z 17,3% do 15,4%), na Węgrzech (z 11% do 9,3% pomiędzy 11/2012 do 11/2013), i na Łotwie (z 13% do 11,4%).

Dla porównania w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wyniosła 6,7% i spadła z 7% w listopadzie. W grudniu 2012 roku stopa bezrobocia w USA wynosiła 7,9%.

W krajach Unii Europejskiej w październiku br. bez pracy pozostawało 5,544 milionów młodych osób. Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia wyniosła w całej Unii 23,2%, a w krajach strefy euro 23,8%. Najniższa stopa bezrobocia wśród osób młodych pozostaje w Niemczech (7,4%), Austrii (8,9%)a najwyższa występuje w Grecji (59,2% dane za listopad 2013 r.), Hiszpanii (54,3%) i Chorwacji (49,2% dane za 4Q2013 r.)

Źródło: eurostat