Stopa Bezrobocia W UE W Grudniu 2012 R.

Stopa bezrobocia w strefie Euro w grudniu 2012 roku wyniosła 11,7% i pozostała bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Stopa bezrobocia w całej Unii również nie uległa zmianie i pozostała na poziomie 10,7%. W obu strefach nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w porównaniu do grudnia 2011 roku, kiedy to te wskaźniki wynosiły odpowiednio 10,7% w strefie Euro i 10% w całej UE.

iStock_000009853717Small

Do krajów gdzie bezrobocie jest najniższe należą: Austria (4,3%), Luksemburg i Niemcy (5,3%) oraz Holandia (5,8%). Najwyższa stopa bezrobocia pozostaje w Hiszpanii (26,8%) i Grecji 26,1% (dane za październik).
Dla porównania stopa bezrobocia w USA w grudniu 2012 roku wyniosła 7,8%, a w Japonii 4,1% (dane za listopad).

W grudniu 2012 roku stopa bezrobocia wśród osób młodych wyniosła w całej Unii 23,4%, a w krajach strefy Euro 24%, w grudniu 2011 roku te wskaźniki wynosiły odpowiednio: 22,2% i 21,7%. Najwyższa stopa bezrobocia wśród osób młodych występuje w Grecji 57,6% (dane z listopada 2012 r.) i w Hiszpanii 55,6%.

Źródło: Eurostat