Stopa Bezrobocia W Styczniu W UE Bez Zmian

Stopa bezrobocia dla 17 krajów ze strefy euro w styczniu 2014 r. wyniosła 12% i pozostała na tym samym poziomie od października 2013 r., również w porównaniu rok do roku nie uległa zmianie.

Wśród wszystkich 28 krajów członkowskich UE stopa bezrobocia wyniosła 10,8% i również nie zmieniła się. W styczniu 2013 roku stopa bezrobocia wynosiła 11%.

Najniższa stopa bezrobocia była w Austrii (4,9%), Niemczech (5%) i Luksemburgu (6,1%), a najwyższa w Grecji (28% w listopadzie 2013 r.) i Hiszpanii (25,8%). W styczniu br. 26,231 milionów osób w całej Unii pozostawało bez pracy, z czego 19,175 milionów w samej strefie euro. W porównaniu do grudnia 2013 liczba osób bezrobotnych spadła o 17 tys. w obu strefach.

z12656596QOdbicie-budynku-Rady-Europejskiej-na-tle-flagi-UE
W porównaniu z rokiem ubiegłym stopa bezrobocia wzrosła w trzynastu krajach członkowskich i spadła w trzynastu, a pozostała bez zmian Austrii i Słowenii. Największy wzrost stopy bezrobocia odnotowano na Cyprze (z 14,4% do 16,8%), w Grecji (z 26,3% do 28%, między 11/2012 a 11/2013), Chorwacja (z 17.4% to 18.8%), we Włoszech (z 11,8% do 12,9%) oraz w Holandii (z 6% do 7,1%)

Największy spadek bezrobocia obserwowaliśmy na Łotwie (z 14,3% do 11,5% pomiędzy 4Q2012 i 2013), w Portugalii (z 17,6% do 15,3%), na Węgrzech (z 11,1% do 8,8% pomiędzy 12/2012 i 12/2013), w Irlandii (z 13,8% do 11,9%), na Litwie (z 12,8% do 11,3%).

Dla porównania w styczniu 2014 r. stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wyniosła 6,6% i spadła z 6,7% w grudniu 2013 r. oraz z 7,9% w styczniu 2013 r.

W krajach Unii Europejskiej w styczniu br. bez pracy pozostawało 5,556 milionów młodych osób. Stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25 roku życia wyniosła w całej Unii 23,4%, a w krajach strefy euro 24,1%. Najniższa stopa bezrobocia wśród osób młodych pozostaje w Niemczech (7,6%), Austrii (10,5%) i Holandii (11,1%), a najwyższa występuje w Grecji (59% dane za listopad 2013 r.), Hiszpanii (54,6%) i Chorwacji (49,8% dane za 4Q2013 r.)

Źródło: eurostat