Stopa bezrobocia pod koniec października br. wyniosła 9,6 proc. wobec 9,7 proc. we wrześniu – podał resort pracy i polityki społecznej.

Dane za październik uprawdopodobniają szanse, że bezrobocie na koniec 2015 roku pozostanie na poziomie 9,9 proc. W październiku br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 112 tys. ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W porównaniu z październikiem 2014 r. jest to wzrost o 13,9 tys. Najwięcej pracowników poszukają firmy w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim. W urzędach pracy na koniec października zarejestrowanych było 1 518,3 tys. osób. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba osób bezrobotnych spadła o 21,2 tys. Sytuacja najbardziej poprawiła się w województwie wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim.

Ożywienie gospodarcze, ale i poprawa efektywności polityki rynku pracy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania przez urzędy pracy od pracodawców ofert pracy to główne czynniki decydujące o szybkiej poprawie sytuacji. Ważne, że polski rynek pracy od 2014 roku niezmiennie charakteryzuje się poprawą wskaźników zatrudnienia, w tym jakości pracy m.in. wzrostem liczby umów o pracę, ale także poprawą sytuacji młodych. Problemem jest nadal długotrwałe bezrobocie, zagrożenie osób bez kwalifikacji lub z niskimi kwalifikacjami. Aby rozwiązać ten problem częściej należy korzystać z możliwości zlecania usług aktywizacyjnych. Ten nowy instrument stosowany jest, po roku od reformy rynku pracy, we wszystkich regionach kraju, a w działaniach prowadzonych przez prywatne agencje na zlecenie wojewódzkich urzędów pracy uczestniczy blisko 20 tys. bezrobotnych. Aby radykalnie poprawić sytuację osób długotrwale bezrobotnych w perspektywie kolejnych lat ze zlecania usług aktywizacyjnych powinno korzystać 300 tys. długotrwale bezrobotnych. Kolejnym wyzwaniem jest popularyzacja wśród przedsiębiorców i wykorzystywanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który wspiera inwestycje w szkolenia i rozwój zawodowy pracowników i zwiększa strukturalne dopasowania popytu i podaży na pracę.

Perspektywy roku 2016 są także dobre i jest szansa na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy, choć w tym okresie wchodzić będą w życie dwie nowe regulacje w zakresie ozusowania umów zleceń i ograniczenia stosowania umów na czas określony. Należy uważnie obserwować jak nowe rozwiązania wpłyną na rynek pracy i ostrożnie planować wdrażanie innych rozwiązań, które zwiększają koszty, bądź ograniczają elastyczność firm. Uważamy, że firmy więcej będą inwestować w jakość pracy i kwalifikacje pracowników, a dzięki temu poprawiać się będzie jakość zatrudnienia i spadać bezrobocie.

Źródło: Polskie Forum HR

Wykres-spadek