Społecznościowa rewolucja na rynku pracy

Jak wynika z badania Adecco „Work Trends Study”, niemal 3/4 kandydatów szuka pracy online, a ponad połowa działań rekruterów odbywa się właśnie w sieci. Coraz większe znaczenie odgrywają Facebook oraz LinkedIn.

 

Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że Internet jest najczęściej używanym narzędziem zarówno wśród rekruterów, jak i kandydatów. Kandydaci deklarują, że aż 74% ich aktywności związanych z poszukiwaniem zatrudnienia odbywa się online. W Europie Wschodniej ten wskaźnik jest najwyższy spośród wszystkich analizowanych regionów i przekracza 80%. Osoby, które rekrutują nowych pracowników spędzają w sieci 55% czasu pracy. W tym zakresie Europa Wschodnia również wyprzedza ogólnoświatowy trend, ale najbardziej „zdigitalizowane” są rekrutacje w badanych krajach obu Ameryk. Najpopularniejsze platformy wykorzystywane w celach związanych z poszukiwaniem zatrudnienia to wciąż portale z ogłoszeniami (61% czasu, który kandydaci poświęcają szukaniu pracy online i 49% czasu spędzanego przez rekruterów na pracy online) i strony internetowe firm (odpowiednio 25% i 31,5%). Jednak media społecznościowe błyskawicznie nadrabiają zaległości (15% i niemal 20%).

 

Media społecznościowe w przeciągu kilku lat przestały być tylko platformami do podtrzymywania relacji prywatnych. Stały się ważnym narzędziem budowania reputacji, zarówno osób prywatnych jak i firm, oraz nawiązywania i pielęgnowania znajomości zawodowych. W Internecie pojawiły się portale dedykowane wyłącznie obszarom życia powiązanym z pracą. Przenoszenie rekrutacji lub przynajmniej pewnych elementów tego procesu do mediów społecznościowych jest więc zjawiskiem nieuniknionym. Badanie przeprowadzone przez Adecco pokazuje, że rynek pracy zmierza właśnie w tym kierunku.

Agnieszka Skuza, Dyrektor Sprzedaży, Adecco Poland

Źródło: Polskie Forum HR