Rekordowe zatrudnienie w listopadzie

Zatrudnienie w ujęciu rocznym wzrosło w listopadzie o 1,2 % – podał Główny Urząd Statystyczny. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniosło 5608 tys. osób i po raz pierwszy w historii przekroczyło poziom 5 600 tys. pracowników. Mamy zatem kolejny rekord zatrudnienia, które w listopadzie wzrosło nieco szybciej niż przed rokiem, kiedy w tym okresie roku już raczej się stabilizowało na poziomie zbliżonym do tego z października. Zatrudnienie rok do roku wzrosło o 1,2%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2%. Mamy zatem kolejny dowód na to, że rok 2016 jest wyjątkowo dobry dla rynku pracy. W dodatku rosnący poziom zatrudnienia i malejący poziom bezrobocia w ograniczonym stopniu przekładają się na presję płacową. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w listopadzie 4164,01 zł, a więc wzrosło o ok. 53 zł, czyli o 1,3%  w stosunku do poprzedniego miesiąca i o niemal 160 zł, a więc 4% w stosunku do poprzedniego roku. Jest to tempo zbliżone do tego jakie średnio notowano w całym 2015 r. W grudniu możemy się spodziewać, jak co roku, wzrostu wynagrodzenia przeciętnego na  poziomie 8-10% wynikającego z wypłaty nagród i premii, jednak wzrost wynagrodzenia rok do roku powinien być bliski 4%. Z kolei rok 2016 może rozpocząć się od szybszego wzrostu wynagrodzeń wynikających ze znacznej podwyżki płacy minimalnej (o 100 zł brutto). Zwykle taka zmiana wywołuje konieczność proporcjonalnego podnoszenia pozostałych wynagrodzeń dla utrzymania różnic w poziomie wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach, zatem koszty zatrudnienia dość szybko wzrosną. Należy do tego dodać wchodzący w życie od 1 stycznia 2016 r. obowiązek oskładkowania wszystkich umów zleceń do wysokości płacy minimalnej oraz gorsze warunki zawierania umów o pracę na czas nieokreślony. Splot tych czynników, połączony z niepewnością odnośnie dalszych regulacji dotyczących zatrudnienia, może spowodować, że kolejny rok zacznie się od wyhamowania w tempie wzrostu zatrudnienia, a nawet od wyraźnego spadku w pierwszych miesiącach 2016.

Źródło: Polskie Forum HR