Raport z Badań Satysfakcji MR JOB wśród pracowników PL i UA

Badania Satysfakcji MR JOB to cykliczne badania ankietowe przeprowadzane przez Agencję MR JOB wśród osób zatrudnionych  w Polsce – w tym pracowników z Ukrainy. Wyniki z tych badań stanowią ogromną wartość, gdyż są wiarygodnym podsumowaniem całorocznej pracy naszych zespołów, zarówno tych pracujących na froncie obsługi pracowników tymczasowych, jak i pozostałych członków zespołu MR JOB działających na zapleczu administracyjnym.

Badanie przeprowadzane było w terminie od 24.10 do 04.11 2022 roku i  miało, jak co roku, formę ankiety, przesyłanej zarówno bezpośrednio do pracowników, jak i dostępnej do wypełnienia w naszym biurze rekrutacyjnym w Legnicy. Badanie podsumowujące 2022 rok obejmowało 3 istotne obszary:

Współpraca z agencją

Proces rekrutacji i zatrudnienia

Ocena warunków pracy u Pracodawcy Użytkownika.

Ostatecznie, w badaniu udział wzięło łącznie 183 pracowników – 56 pracowników polskich oraz 127 pracowników zagranicznych- głównie obywateli Ukrainy, zatrudnionych na terenie Polski. Pracownicy różnili się stażem pracy w MR JOB oraz wiekiem. Wśród zatrudnionych w Polsce, przeważały osoby w wieku od 46 do 55 lat, natomiast wśród pracowników z Ukrainy, przewagę stanowiły osoby w wieku 26-35 lat. Największy procent odpowiedzi w badaniu pracowników z Polski, stanowili zatrudnieni na stanowiskach produkcyjnych oraz magazynowych, zaś w przypadku pracowników z Ukrainy przewagę stanowili montażyści oraz pracownicy produkcji.

W ostatnim badaniu jednym z istotnych obszarów była ocena miejsca pracy, gdyż jest to bardzo ważny element wpływający na jakość współpracy z Agencją MR JOB, zarówno z perspektywy pracownika tymczasowego, jak i z perspektywy pracodawcy użytkownika. Miejsce pracy zostało ocenione jednakowo przez pracowników z Polski i z Ukrainy, na 4,5 w 5- stopniowej skali.

Ankietowani byli również pytani o relacje z kierownikiem i współpracownikami w miejscu pracy. Odpowiedzi wskazywały, iż relacje z kierownikiem w miejscu pracy zostały ocenione średnio na 4,5 zaś w przypadku pracowników z Polski i 4,6 w przypadku pracowników z Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy zostali dodatkowo zapytani, czy rozumieją polecenia i instrukcje, które otrzymują od przełożonego. Z odpowiedzi ankietowanych pracowników wynika, że 100% z nich rozumie instrukcje w języku polskim.  Ten imponujący wynik jest poprawą wyników ubiegłorocznych. Dodatkowo aż 99% pracowników z Ukrainy zadeklarowało chęć nauki języka polskiego, co oznacza, że z roku na rok nasi pracownicy chętniej podejmują wyzwania związane z adaptacją, a bariera językowa nie stanowi problemu, bo praktycznie nie istnieje.

Średnia ocena miejsca pracy i kontaktu z kierownikiem wśród pracowników MR JOB

Kolejnym, niezmiernie ważnym obszarem współpracy, jaki badaliśmy wśród naszych pracowników, wykonujących swoje obowiązki na terenie Polski, jest poziom obsługi, rozumiany przez kontakt z opiekunem, terminowość wystawiania zaświadczeń oraz przygotowywania dokumentów, jakość procesu rekrutacyjnego, a także- co niezmiernie istotne- terminowość wypłat.

Zaczynając od pierwszego punktu styku z Agencją Pracy MR JOB, jakim jest proces rekrutacyjny, sprawdziliśmy, jakie są opinie dotyczące jego jakości.  Ma to ogromne znaczenie dla pracownika, gdyż dobrze przeprowadzony proces rekrutacyjny, płynny kontakt z pracownikami agencji i perfekcyjnie dopięte formalności, niwelują stres i budują fundament zaufania na cały okres współpracy. Jest to równie ważny obszar dla Pracodawcy Użytkownika, jako strony umowy.  Wszak rzetelny proces rekrutacyjny umożliwia wybór najlepiej dopasowanych kandydatów. Dzięki starannemu badaniu kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności kandydatów można skutecznie wyłonić tych, którzy najlepiej spełniają wymagania stanowiska.  To z kolei wpływa na skuteczność pracy i osiąganie celów organizacji. Tym bardziej jesteśmy dumni z tegorocznych wyników, gdyż średnia ocena jakości procesu rekrutacji wśród pracowników z Polski została określona na 4,6 w 5-stopniowej skali, zaś pracownicy z Ukrainy ocenili go na 4,8 w 5-stopniowej skali, co w roku 2022 oznacza poprawę względem roku 2021, kiedy ocena pracowników z Ukrainy wynosiła 4,7.

Średnia ocena procesu rekrutacji wśród pracowników MR JOB z Polski i Ukrainy

W zakresie terminowych wypłat oraz realizowania wniosków o dokumentacje dla naszych pracowników, nie byliśmy w stanie poprawić ubiegłorocznego wyniku, gdyż podobnie jak w ubiegłym roku oba te aspekty zostały ocenione przez naszych pracowników z Polski i Ukrainy na 100%, innymi słowy wszyscy przebadani pracownicy potwierdzili, iż wynagrodzenie otrzymuje na czas a wnioski, umowy i zaświadczenia są wysyłane terminowo. Co roku nasz zespół robi wszystko, by poprawić ubiegłoroczne wyniki badań. W tym przypadku utrzymanie wyniku w tym niezwykle ważnym obszarze było dla nas priorytetem i cieszymy się, że mimo znacznego wzrostu zatrudniania w 2022 utrzymaliśmy ten jednomyślny wynik.

100 % pracowników MR JOB potwierdza, że otrzymuje pensję i wszystkie dokumenty na czas

Ocena kontaktu z opiekunem jest w Agencji MR JOB monitorowana za pomocą sukcesywnie prowadzonych badań ankietowych, które są dostępne w stopkach maila pracowników odpowiedzialnych za kontakt z PT. Tym samym udowadniamy, że sprawujemy pieczę nad jakością obsługi i monitorujemy wszelkie niepokojące zmiany (o ile występują) Jest to o tyle ważny obszar, że śledzimy go w cyklach 3- miesięcznych we wspomnianych, stałych badaniach ankietowych. Nie mniej, pytanie o jakość kontaktu z opiekunem musiało się pojawić również w naszym dorocznym badaniu. Kontakt z Opiekunem MR JOB został oceniony na 4,6 w 5-stopniowej skali przez pracowników z Polski oraz na 4,7 w 5- stopniowej skali przez pracowników z Ukrainy. Dedykowany opiekun MR JOB jest kluczową postacią w utrzymywaniu codziennego kontaktu z pracownikami.  Jest osobą, która zapewnia pracownikom wsparcie każdego dnia, prowadzi procesy administracyjne i kadrowe oraz służy pomocą, zwłaszcza pracownikom z Ukrainy, w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania, a także uporania się z licznymi formalnościami urzędowymi.

Średnia ocena kontaktu z opiekunem w Badaniach Satysfakcji MR JOB dla pracowników z Polski i Ukrainy

Jak pracownicy MR JOB oceniają kontakt z opiekunem

Co warto podkreślić, aż 94% polskich pracowników i 99% pracowników z Ukrainy poleciłoby znajomym pracę z MR JOB. Jest to wyjątkowo pozytywna informacja, która najlepiej świadczy o ogólnym zadowoleniu pracowników MR JOB z naszych usług i daje naszemu zespołowi energię do działania i stałego doskonalenia poziomu obsługi.

Wynik Badania Satysfakcji Pracowników MR JOB w zakresie rekomendacji współpracy z agencją MR JOB

94% pracowników z Polski i 99% pracowników z Ukrainy poleciłoby współpracę z agencją MR JOB swoim znajomym

Wszystkim pracownikom, serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu. Zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy na bieżąco, poprzez udział w badaniach ankietowych dostępnych w stopce maila pracowników Działu Opieki. Dzięki Państwa udziałowi możemy stworzyć idealne warunki współpracy.

Więcej informacji i opinii na temat pracy w Polsce z MR JOB m.in. w Legnicy i okolicach, znajdziesz w naszym cyklu wywiadów z pracownikami #ludzieMRJOB – kliknij tutaj!

Szukasz pracowników do pracy w Polsce? Skontaktuj się z nami przez formularz lub mailowo pod adresem: zapytania@mrjob.pl.