Raport z Badań Satysfakcji MR JOB wśród pracowników delegowanych do Niemiec

Badania satysfakcji pracowników świadczących pracę dla MR JOB na terenie Niemiec, to wywiady w formie ankietowej, które cyklicznie prowadzimy wśród naszych pracowników. Opinia pracowników przebywających za granicą, jest o tyle wielowątkowa, że dotyczy nie tylko samej pracy, ale również zagadnień związanych z mieszkaniem, zakwaterowaniem i zwrotem kosztów dojazdu, a także formalnościami w niemieckich urzędach. Wyniki pozwalają nam zrozumieć, jak pracownicy oceniają swoje miejsce pracy, atmosferę w firmie oraz relacje między współpracownikami oraz współlokatorami. Dzięki nim jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary, w których można zoptymalizować i udoskonalić pracę agencji, poprawiając jakość świadczonych usług.

Badania satysfakcji pracowników MR JOB prowadzone są również z myślą perspektywą naszych kontrahentów, ponieważ pomagają w identyfikacji czynników, które mogą prowadzić do odejścia pracownika. Poprzez zbadanie niżej wymienionych obszarów, możemy jako agencja pracy tymczasowej podjąć działania, mające na celu ograniczenie rotacji kadry, co niewątpliwie stanowi korzyść dla pracodawcy użytkownika i pozwala na zachowanie stabilności procesów produkcji.

W roku 2022 badania satysfakcji wśród pracowników delegowanych do pracy na terenie Niemiec prowadzone były w terminie 16.08- 25.08.2022 roku. Badanie dotyczyło czterech najważniejszych dla nas obszarów:

  • kontaktu z agencją i warunków pracy,

  • kontaktu z opiekunem i managerem kontraktu,

  • pytania dotyczące współpracy z agencją podczas trwania kontraktu,

  • pytania dotyczące warunków mieszkaniowych.

Ze względu na to, że są to badania wyłącznie dla osób chętnych, które zgodziły się podzielić z nami swoją opinią, frekwencję w tegorocznej ankiecie postrzegamy w kategoriach sukcesu. Wzięło w nim udział aż 401 pracowników i jest to ponad połowa pracowników delegowanych do Niemiec w 2022 roku.

Badania Satysfakcji Pracowników MR JOB 2022

Największą przebadaną grupą zawodową byli pracownicy produkcji/ pakowacze oraz elektrycy i ślusarze.

Ocena warunków pracy u pracodawcy użytkownika.

Jednym z najistotniejszych badanych obszarów jest ocena samego miejsca pracy oraz relacji z kierownikiem i współpracownikami. Każdy z tych obszarów został oceniony na 4,2 w 5- stopniowej skali, co oznacza, że mimo znacznego wzrostu zatrudnienia, poziom zadowolenia z atmosfery w miejscy pracy nie uległ zmianom względem ubiegłego roku.

Średnia ocena miejsca pracy w Niemczech wśród pracowników MR JOBŚrednia ocena kontaktu z kierownikiem oraz współpracownikami MR JOB

Kolejnym ważnym obszarem Badań Satysfakcji MR JOB był kontakt z opiekunem i managerem kontraktu.

Nasi respondenci pracujący na terenie Niemiec ocenili zarówno kontakt z opiekunem jak i managerem kontraktu średnio na 4,2 w 5-stopniowej skali. Na potrzeby wewnętrzne, pogłębiamy to pytanie, by zbadać, czy wśród naszych opiekunów i managerów kontraktu są osoby, które standardem swojej obsługi nie odbiegają od średniej, jednak nie odnotowaliśmy niepokojących anomalii.

Pytania związane z obsługą zostały uszczegółowione o ocenę procesu rekrutacji, która została oceniona na 4,3 w 5 stopniowej skali a ponad 93% przebadanych przyznało, że warunki i zasady współpracy zostały przedstawione przez pracowników MR JOB w sposób klarowny i zrozumiały.

Badaliśmy również jakość obsługi naszych opiekunów i managerów kontraktu również w czasie trwania zatrudnienia, pogłębiając pytania o terminowość wypłat oraz dostarczania pracownikom dokumentów i zaświadczeń, o które wnioskują.

Na pytanie o terminowość wypłat 99,7 % pracowników odpowiedziało, iż otrzymuje pensję na czas. Spadek względem poprzedniego roku spowodowany był jedną odpowiedzią, pracownika, który był ankietowany zaraz po zatrudnieniu i jeszcze nie przepracował pełnego miesiąca.

99,7 % pracowników MR JOB otrzymuje pensję na czas

Na tapet w badaniu wzięliśmy również wysokość wynagrodzenia, które w porównaniu do ofert pracy innych agencji pracy tymczasowej, 82 % naszych pracowników ocenia jako satysfakcjonującą.

Ocena warunków mieszkaniowych.

Ze względu na to, że jako agencja delegująca pracowników do pracy na terenie Niemiec, jesteśmy odpowiedzialni za znalezienie, opłacenie i zakwaterowanie, a także za rozwiązywanie ewentualnych problemów związanych z mieszkaniem na miejscu. Wybierając mieszkania dla naszych pracowników kierujemy się: standardem, lokalizacją, wielkością mieszkania oraz ilością osób w pokoju.
Zależy nam, aby nasi pracownicy mogli cieszyć się przytulnym, estetycznym i komfortowym miejscem do wypoczynku po pracy, dlatego pytamy ich również o ocenę warunków mieszkaniowych oraz ilość osób w pokoju. Skala pracowników, którzy zgłosili, iż są usatysfakcjonowani warunkami mieszkaniowymi zwiększyła się względem ubiegłego roku mimo znacznego wzrostu zatrudnienia. Aż 87 % pracowników odpowiedziało, że dobrze lub bardzo dobrze ocenia warunki mieszkaniowe, a niespełna 94% pracowników zakwaterowanych jest w pokojach dwuosobowych. Dbamy, aby mieszkania były zlokalizowane blisko miejsca pracy, by do maksimum skrócić czas dojazdu.
Czuwamy nad tym, by każdy pracownik czuł się swobodnie w mieszkaniu i posiadał własną przestrzeń.

Ocena warunków mieszkaniowych przez pracowników MR JOB

Badanie Satysfakcji pracowników oddelegowanych do pracy na terenie Niemiec zakończyło się wiele mówiącym pytaniem. Otóż zapytaliśmy naszych pracowników, czy poleciliby agencję MR JOB swoim znajomym. Aż 91% badanych pracowników przyznało, że poleciłoby współpracę z agencja MR JOB swoim znajomym. Dla nas jest to znak, że pracownicy mają zaufanie do jakości usługi i uważają ją za wartościową.

91% pracowników MR JOB poleciłoby współpracę z agencją swoim znajomym

Dziękujemy pracownikom DE, którzy wzięli udział w badaniu, pozostawiając szczere opinie. Są one dla nas niezwykle cenne, gdyż pozwalają nam lepiej zrozumieć Wasze potrzeby, uwagi i sugestie. Dzięki temu możemy podjąć działania w celu usprawnienia naszych usług, podniesienia jakości obsługi klienta i zapewnienia satysfakcji na najwyższym poziomie.