Ranking – Płaca minimalna w Europie

Jeśli weźmiemy pod uwagę wysokość płacy minimalnej wyrażonej w euro, Stary Kontynent można podzielić na Luksemburg i… całą resztę – wynika z zestawienia Eurostatu.

Płaca minimalna ma wśród europejskich przywódców więcej zwolenników niż przeciwników – obowiązuje aż w 22 spośród 28 państw UE. Dysproporcje w najniższych dozwolonych wynagrodzeniach dla pracowników na etacie są w UE ogromne – maleją jednak, gdy uwzględnimy różnice w cenach na terenie poszczególnych państw, czyli tzw. standard siły nabywczej (PPS).

Jeśli pracować, to w Luksemburgu

W Bułgarii, płaca minimalna wyrażona w euro wynosi zaledwie 184 euro, podczas gdy w Luksemburgu, który jest pod tym względem unijnym rekordzistą –  1923 euro, czyli aż 10 razy więcej. W przeliczeniu na standard siły nabywczej różnica pomiędzy oboma krajami jest jednak znacznie mniejsza i wynosi jeden do czterech – podkreśla Eurostat.

Przeliczając stawki według PPS można uzyskać obraz różnic w minimalnych zarobkach na terenie państw Europy w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych. W krajach takich jak Bułgaria, gdzie w parze z niskimi zarobkami idą relatywnie niskie ceny produktów i usług, wartość nabywcza płacy minimalnej rośnie. W Luksemburgu natomiast ceny są stosunkowo wysokie, przez co wartość nabywcza pieniądza jest nieco mniejsza niż ta nominalna.

Eurostat podkreśla też, że, niezależnie od porównań wyrażonych w PPS, w 7 unijnych krajach regulowana przez państwo płaca minimalna jest wyższa nawet niż w USA, gdzie po przeliczeniu na unijną walutę wynosi 1 035 euro.

Wysokie płace minimalne – powyżej 1 tys. euro – oprócz w Luksemburgu, obowiązują w Belgii, Holandii, Niemczech, Irlandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Lider rankingu zostawia jednak wszystkie kraje daleko w tyle.

1

W pozostałych krajach najniższa ustawowa pensja nie przekracza 800 euro, a w Rumunii i Bułgarii, które wylądowały na końcu unijnego rankingu, jest mniejsza niż 250 euro. Nigdzie indziej na Starym Kontynencie płaca minimalna nie rosła jednak tak szybko na przestrzeni ostatnich lat, jak w tych dwóch bałkańskich krajach.

Polska za Grecją

Polska znajduje się mniej więcej w połowie unijnego rankingu, zaraz za Grecją i Portugalią. W porównaniu z poprzednimi latami awansowaliśmy do grupy tzw. „państw o średniej płacy minimalnej” spośród tych, gdzie stawka była najniższa. Minimalne ustawowe wynagrodzenie wzrosło w Polsce od 2008 roku o 31 proc., jeśli liczymy w euro (o 55 proc., jeśli liczymy z złotych).

Obecnie pracodawca znad Wisły nie może płacić pracownikom na etacie mniej niż 1750 zł miesięcznie, czyli po obecnym kursie 410 euro.

Natomiast po przeliczeniu według PPS, płaca minimalna w Polsce wynosi 734 euro, co daje nam 13 miejsce w UE i oznacza, że najmniej zarabiający w Polsce pracownicy etatowi, jednocześnie wydający tu swoje pieniądze, opłacani są (tylko) dwa razy skromniej niż w Niemczech (1441 euro). Jeśli weźmiemy pod uwagę rzeczywistą płacę minimalną okazuje się, że Polacy zatrudnieni na najgorszych warunkach w Niemczech mają gwarantowany aż 3,5 razy większy zarobek niż w kraju.

Niemcy wprowadziły płacę minimalną dopiero w styczniu tego roku i wynosi ona 8,5 euro za godzinę – w skali miesiąca jest to 1473 euro.

W Polsce płaca minimalna stanowi 48 proc. mediany zarobków. Oznacza to, że jej wartość sięga prawie połowy pensji przeciętnie zarabiającego Polaka.

… a Grecja na marginesie

Polskie sąsiedztwo w unijnym rankingu z Grecją nie wynika z tego, że nasza płaca minimalna zaczyna dorównywać zachodnim standardom, a jedynie z tego że Grecja pogrąża się w coraz większym kryzysie. W ciągu ostatnich 7 lat spadek płacy minimalnej w krajach UE – o 14 proc. – odnotowano tylko w Grecji. W tym czasie stawka nie zmieniła się tylko w Irlandii, a w pozostałych krajach UE rosła. Największy wzrost odnotowano w dwóch krajach, które niedawno dołączyły do europejskiej wspólnoty i są jednocześnie w ogonie unijnego rankingu – w Rumunii (wzrost o 95 proc.) oraz w Bułgarii (65 proc.).

W najnowszym rankingu Eurostat wziął pod uwagę miesięczne stawki płacy minimalnej  obowiązujące w styczniu 2015 roku, mimo że w niektórych krajach (np. w Niemczech i Wielkiej Brytanii) pensja minimalna jest regulowana inaczej niż w skali miesiąca. Analitycy przeliczyli obowiązujące stawki uwzględniając liczbę przepracowywanych w poszczególnych krajach godzin w miesiącu.

Płaca minimalna nie obowiązuje w Danii, we Włoszech, na Cyprze, w Austrii, Finlandii i Szwecji.

W przypadku 7 krajów uwzględnionych w rankingu płace przeliczono na euro z narodowych walut (Polska, Chorwacja, Węgry, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Wielka Brytania), podobnie jak płacę w USA.

Źródło: Puls Biznesu