Prezydent Podpisał Ustawę Wprowadzającą Elastyczny Czas Pracy

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 2 sierpnia 2013 r. ustawę wydłużającą do roku okres rozliczeniowy czasu pracy i pozwalającą na zastosowanie ruchomego czasu pracy. Ustawa określa także tryb wprowadzania takich rozwiązań w zakładzie pracy.

Ustawa wprowadza do Kodeksu pracy rozwiązania, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy. Umożliwi ona racjonalną organizację pracy, wpłynie na zwiększenie konkurencyjności firm, ułatwi zachowanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy. Pozwoli pracownikom, korzystającym z ruchomego czasu pracy, na łatwiejsze godzenie życia zawodowego z osobistym.

51dbf33cb4f61

Wprowadzenie tych rozwiązań musi być zgłoszone Państwowej Inspekcji Pracy i nie będzie możliwe bez zgody reprezentacji pracowników.