Pracownicy na okres próbny – współpraca z agencją pracy

Dzisiejszy rynek zmaga się z powszechnym problemem fluktuacji pracowników w pierwszych miesiącach pracy. Coraz częściej zatrudniani pracownicy decydują się za zmianę pracy zaraz po jej rozpoczęciu, jako jeden z powodów swojej decyzji podając niedopasowanie do stanowiska i miejsca pracy. Problem ten posiada szereg konsekwencji dla pracodawców – w tym m.in. ponoszenie kosztów nieefektywnych rekrutacji oraz brak ciągłości pracy w firmie. W poniższym artykule, przedstawiamy rozwiązanie w formie zatrudniania pracowników na okres próbny przez agencję pracy w Polsce.

Głównym celem agencji pracy w Polsce, takiej jak MR JOB, jest zapewnienie odpowiedniego pracownika w czasie określonym przez Klienta. Każdy pracownik odpowiada oczekiwaniom, przedstawionym przez pracodawcę na początku współpracy. Agencja pracy przejmuje niemal wszystkie zobowiązania Klienta wobec kandydata – organizując profesjonalną rekrutację, prowadząc proces zatrudnienia pracownika w agencji oraz zajmując się jego bieżącą obsługę w trakcie pracy. Jednocześnie, pracodawca zachowuje pełną decyzyjność wobec zapewnionego pracownika. To właśnie Klient ostatecznie akceptuje kandydatów przed ich zatrudnieniem oraz pełni nad nimi nadzór – wyznaczając zadania i kontrolując ich wykonanie.

Przejęcie zobowiązań Klienta-pracodawcy wobec pracownika, znacząco ułatwia zatrudnianie pracowników na okres próbny przez agencję pracy w Polsce. Agencja zatrudnia pracownika na okres minimum 3 miesięcy, wyłącznie na potrzeby Klienta oraz kieruje go do wykonywania pracy na jego rzecz. W tym czasie, pracodawca ma okazję ocenić jego kompetencje w praktyce, poznać umiejętności oraz sprawdzić dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy. A po zakończeniu okresu próbnego w MR JOB, Klient może zdecydować się na bezpośrednie zatrudnienie kandydata w swojej firmie – bez ponoszenia dodatkowych kosztów!

Agencja pracy w Polsce a pracownicy na okres próbny koszt

Zatrudnianie pracowników na okres próbny przez agencję pracy umożliwia dokładne poznanie kandydata przed jego zatrudnieniem. Pozwala na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących osoby na stanowisku, bez obciążających obligacji i obowiązków wobec pracownika. A zatrudnianie sprawdzonych kandydatów pozwala zminimalizować efekt fluktuacji w pierwszych miesiącach oraz jej bezpośredni koszt dla firmy. Ogranicza również poziom nieefektywnych rekrutacji – zmniejszając ogólny koszt zatrudnienia i utrzymania pracownika w przedsiębiorstwie pracodawcy. Ponadto, w czasie współpracy, możliwe jest stosowanie krótszych okresów wypowiedzenia, a w przypadku niedopasowania kandydata, uzyskanie jego zastępstwa – zapewnionego przez agencję. Zastosowanie okresu próbnego dla pracowników poprzez agencję pracy w Polsce, umożliwia budowanie sprawdzonego zespołu kompetentnych oraz doświadczonych pracowników – wdrożonych w działanie i strukturę firmy. Bezpośrednio przekłada się to na efektywność oraz sprawne działanie całego przedsiębiorstwa.

Zatrudnianie pracowników na okres próbny poprzez współpracę z agencją pracy jest coraz chętniej stosowane na rynku pracy w Polsce. Rozwiązanie to posiada wiele plusów, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Pozwala na bliższe poznanie się podmiotów, z jednoczesnych uzyskaniem pewności wyboru zatrudnienia oraz zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa i legalności całego procesu.

Szukasz pracowników? Wybierz okres próbny pracowników w agencji pracy MR JOB. Skontaktuj się z nami przez formularz lub mailowo: zapytania@mrjob.pl.