Praca Za Granicą – Nie Daj Się Oszukać!

Rosnące koszty życia, bezrobocie, brak perspektyw to tylko nieliczne z powody dla których Polacy coraz częściej decydują się na podjęcie pracy za granicą. Jednak ich marzenia o godziwych zarobkach i warunkach pracy nie zawsze się spełniają. Często bowiem poszukujący pracy padają ofiarą nieuczciwych praktyk o czym przekonało się pięćdziesięciu mężczyzn, którzy zdecydowali się na podjęcie współpracy z jedną z firm działającą na terenie Legnicy. Nieuczciwy pośrednik zatrudniał pracowników przy budowie kliniki uniwersyteckiej w niemieckim Essen działając w imieniu firmy Durmaz&Koese Fach-Mann z Norymbergii.  Mężczyźni skuszeni sporymi zarobkami, dodatkowymi pieniędzmi na wyżywienie i zakwaterowanie oraz co tygodniową wypłatą nadgodzin zdecydowali się wyjechać na początku lipca do Niemiec. Jednak tam okazało się, że wszystkie obietnice spółki pozostaną bez pokrycia a oni nie otrzymali obiecanych wcześniej pieniędzy.

111111

Czy patrząc na tego typu sytuacje należy zrezygnować z wyjazdu do pracy do Niemiec? A może jest jakiś sposób aby ustrzec się przed nieuczciwymi pośrednikami? MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej, która także oddelegowuje swoich pracowników do pracy za granicą podkreśla, że wyjazd w celach zarobkowych do Niemiec może być całkowicie bezpieczny. Nim jednak zdecydujemy się podjąć współpracę z jakąkolwiek firmą, powinniśmy zwrócić uwagę na pewne prawne aspekty, które ochronią nas przed podobnymi nieuczciwymi praktykami pracodawców.

Przede wszystkim Agencja Pracy Tymczasowej MR JOB przypomina, że istnieje kilka sposobów legalnego zatrudnia Polaków przez polską firmę do wykonywania pracy na terenie Niemiec. Najbezpieczniejszym z nich jest podpisanie przez pracownika umowy o pracę. Musimy mieć jednak na uwadze, że samo podpisanie umowy nie jest gwarantem bezpiecznego zatrudnia. Dlatego nim zdecydujemy się ją podpisać, powinniśmy sprawdzić, czy nasz przyszły pracodawca w pełni spełnia wymagania prawa niemieckiego w stosunku do polskich pracodawców, w tym Agencji Pracy Tymczasowej, które zostały uregulowane w Ustawie Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-AUG. Jeśli mamy do czynienia z profesjonalnym pośrednikiem, to na naszą prośbę przedstawi nam odpowiednio udokumentowane pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Dodatkowo pracownicy MR JOB zwracają uwagę, że z zapisów ustawy niemieckiej i polskiego prawa jasno wynika, że najbezpieczniejsze dla pracownika jest zatrudnienie właśnie w Agencji Pracy Tymczasowej. Okazuje się bowiem, że działania Agencji Pracy Tymczasowej są w obu systemach prawnych w pełni regulowane, co oznacza, że ich działalność nie może być prowadzona w ramach ogólnej swobody działalności gospodarczej bez spełnienia dodatkowych warunków, co z kolei bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pracownika. Musimy jednak pamiętać, że każda Agencja Pracy Tymczasowej powinna posiadać certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnia. Dodatkowo o jej renomie może świadczyć członkostwo w odpowiednim stowarzyszeniu, takim jak SAZ (Stowarzyszenie Agencji Zatrudnia) lub jego odpowiednik BAP na ternie Niemiec. MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej posiada wspomniane wyżej certyfikaty oraz jest członkiem w stowarzyszeniach SAZ oraz BAP.

Dzięki członkostwu w BAP (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V.) firma może proponować legalne stawki , zgodne z układem zbiorowym w Niemczech, takie same na podstwie których wyliczane jest wynagrodzenie pracowników niemieckich. Dlatego w momencie ustalania warunków zatrudnienia warto zapytać przyszłego pracodawcę, czy jego firma jest członkiem stowarzyszenia o podobnym profilu działalności.

mapa_niemiec

Oczywiście przyszły pracownik powinien również zostać skierowany na odpowiednie badania lekarskie, szkolenia BHP a także otrzymać zaświadczenie A1, potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne.

Najważniejsze jednak jest zachowanie zdrowego rozsądku. Obserwujmy przyszłego pracodawcę, otoczenie w jakim jesteśmy rekrutowani, czy jest to siedziba jego firmy, jeśli nie, to dlaczego? Zwróćmy uwagę, czy jesteśmy traktowani w pełni profesjonalnie. Czytajmy dokładnie umowy. Nie dajmy się także zwieść obietnicą wysokich zarobków i innych przywilejów, zamiast tego oczekujmy konkretnych i racjonalnych warunków. I przede wszystkim pytajmy, prośmy o zaświadczenia, bo tu chodzi przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo.

Zespół MR JOB.