Praca sezonowa – na co należy zwrócić uwagę

Sezon na pracę dorywczą rozpoczął się na dobre – MR JOB ostrzega przed pułapkami, które mogą spotkać osoby chcące rozpocząć pracę w tym okresie.

Podstawową kwestią jest sformalizowanie zatrudnienia, czyli podpisanie umowy.

Jeżeli pracodawca nie chce podpisać umowy lub odwleka moment jej podpisania, powinno to być sygnałem ostrzegawczym dla pracownika.

Zgodnie z przepisami umowa o pracę ma być zwarta na piśmie i podpisana przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz zawierać elementy wymagane przez Kodeks pracy. To niezbędne elementy, ponieważ często osoby, które pracują bez umowy, mają kłopot z uzyskaniem należnego wynagrodzenia.

W takim wypadku należy pamiętać, że nie ma żadnego formalnego śladu ich zatrudnienia.  Należy pamiętać, aby współpracować z agencjami, które skrupulatnie pilnują i wywiązują się z obowiązku dokumentacji.

Chociaż ten wymóg nie dotyczy umów cywilnoprawnych,  dla własnego bezpieczeństwa lepiej dążyć do zawarcia każdej umowy na piśmie.

W sezonie wakacyjnym pracy często szukają młodzi. Wiele ofert pracodawcy kierują właśnie do nich.  Przypominamy młodym osobom, żeby nie dali się nabrać nieuczciwym przedsiębiorcom.

Przypominamy także,  że prawo pracy nie dopuszcza możliwości nieodpłatnego zatrudniania „na próbę”.

W celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, maksymalnie na 3 miesiące. Pracownik w takim wypadku musi otrzymać za nią wynagrodzenie.

Ważną kwestią także jest, aby pamiętać iż każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy  (także pracownik w pierwszym roku pracy), ma prawo do 100 proc. wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji wynagrodzenia do wymiaru etatu). W 2018 roku pensja minimalna na pełnym etacie wynosi 2 100 brutto.

Produkcja przemysłowa, budownictwo i przemysł wydobywczy to branże, które będą najintensywniej rekrutować w wakacje.

767453