Polski Rynek Agencji Zatrudnienia Rośnie Najszybciej W Całej Europie

Opublikowany dziś (tj. 24 lutego 2014 r.), przez Ciett, raport przedstawia sytuację na światowych rynkach agencji zatrudnienia.

Praca tymczasowa

W 2012 roku na całym świecie ponad 36 milionów osób pracowało w charakterze pracowników tymczasowych. Udział pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie osób pracujących to 0,9 proc, dla porównania stopa penetracji rynku w Europie wyniosła 1,6 proc, a w Polsce 1 proc.

01_infographics10

Większość pracowników tymczasowych to osoby młode do 30 roku życia (około 60 proc.), co biorąc pod uwagę fakt, iż tylko 32 proc. z nich było wcześniej zatrudnionych, jest odzwierciedleniem dużego znaczenia agencji w umożliwieniu wejścia na rynek pracy osobom młodym nie posiadającym doświadczenia. Dodatkowo 68 proc. pracowników tymczasowych dzięki tej formie zatrudnienia znajduje stałą pracę, podczas gdy tylko 14 proc. powraca do bezrobocia.

Wzrost rynku

Zanotowany w listopadzie 2013 roku wzrost branży (w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim) przedstawiony jako wzrost liczby godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych wyniósł w Europie 1,4 proc., podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i Japonii był na poziomie odpowiednio: 6,9 i 26 proc.

Bardzo dobrymi wynikami na tym polu może pochwalić się Polska, która w trzecim kwartale 2013 roku odnotowała wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych na poziomi 19,3 proc. co jest europejskim rekordem.

„Polski rynek pracy tymczasowej jest nadal nienasycony, wchodzimy w nowe branże, zdobywamy nowych klientów, którzy coraz chętniej korzystają z rozwiązań zapewniających im elastyczność w dopasowaniu swojej polityki zatrudnieniowej do zmian w otoczeniu funkcjonowania ich biznesu. Dodatkowo coraz lepsza koniunktura i nowe inwestycje sprawiają, że polski rynek pracy tymczasowej rozwija się bardzo dynamicznie. Jest to również sygnał zbliżającej się poprawy na rynku pracy – pracodawcy, którzy póki co ostrożnie podejmują decyzje w zakresie zwiększenia zatrudnienia, już za chwilę poczują się pewniej i rozbudują wewnętrzne zatrudnienie w swoich firmach” – podsumowuje Anna Wicha, Prezes Polskiego Forum HR.

Źródło: http://www.polskieforumhr.pl/