Polska nadal w czołówce krajów europejskich pod względem wzrostu na rynku pracy tymczasowej

Eurociett poddał analizie poziom dynamiki wzrostu wskaźnika FTE (full time equivalent, czyli liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych w przeliczeniu na pełne etaty) w branży agencji zatrudnienia na podstawie otrzymanych danych od swoich organizacji członkowskich, reprezentujących rynki lokalne. W ostatnim kwartale 2014 roku większość państw odnotowała zwiększenie liczby przepracowanych godzin przez pracowników tymczasowych, co świadczy o pozytywnych zjawiskach w badanym segmencie i zwiększeniu zapotrzebowania na usługi agencji. W listopadzie 2014 średni europejski wzrost wskaźnika FTE wyniósł +1,9%.

Największy spadek FTE odczuła w tym okresie Francja i Szwajcaria, z kolei Dania, Holandia i Włochy, a zatem przodujące i szczególnie dojrzałe rynki pracy agencyjnej w obrębie Europy, potwierdziły, iż zainteresowanie tą formą zatrudnienia jest nadal wysokie, odnotowując wzrost o wartości powyżej 10%. Belgia również utrzymuje się „na plusie”, plasując się w wysokiej pozycji w rankingu Eurociett, mimo ogólnego spadku w porównaniu z miesiącami letnimi. Polska z bardzo dobrym wynikiem wzrostu +9.9% za trzeci kwartał 2014 roku, dorównuje krajom zachodnim.

Ogólne tendencje zwyżkowe dotyczą również drugiej analizowanej w raporcie wartości, jaką jest obrót całkowity wygenerowany przez agencje ze sprzedaży usługi pracy tymczasowej. Zdecydowanym liderem w tym obszarze, z przewagą aż 9% w stosunku do drugiej pozycji, pozostaje Dania. Kolejna lokata w najświeższej klasyfikacji Eurociett należy do Holandii, podczas, gdy reszta krajów utrzymuje w miarę stabilny poziom obrotów, które mogą się okresowo wahać w zależności od podaży na pracę tymczasową. Najgorszy wynik spośród badanych rynków dotyczy Francji, gdzie spadek obrotów osiągnął poziom -5,5%. W raporcie analitycy wskazali na Polskę jako na rynek o zrównoważonym i regularnym tempie wzrostu sprzedaży.

Trzeci kwartał roku jest zazwyczaj, niezależnie od kraju, okresem wzmożonego zapotrzebowania na pracowników tymczasowych w związku z podażą prac uwarunkowanych zmianą pór roku czy promocjami świątecznymi. Stąd, mimo paru wyjątków, relatywnie dobre wyniki europejskich agencji pracy za Q3.

Badanie Eurociett zostało oparte o kwartalne wyniki prywatnych agencji pracy w zakresie pracy tymczasowej, dostarczone przez dziewięć związków krajowych, które reprezentują łącznie 62.4% całości rynku w Europie.

Źródło: Polskie Forum HR