Polscy kandydaci – niezależnie od wieku – patrzą na rynek pracy z optymizmem

Wg aktualnych danych CBOS, odsetek negatywnych opinii o rynku pracy w Polsce spadł z 49% do 25% w ciągu roku. Sondażownia potwierdza więc to, czego już od roku dowiadywaliśmy się z badania Confidence Index przeprowadzanego cyklicznie przez firmę rekrutacyjną PageGroup. Jego najnowsze wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku wskazują, że aż 70% Polaków pozytywnie postrzega obecną sytuację na krajowym rynku pracy. Oznacza to wzrost o 6% względem analogicznego okresu z ubiegłego roku.

 

Polska z takim wynikiem zajmuje obecnie 3 miejsce w Europie. Wyprzedza ją jedynie Szwecja (78%) oraz Niemcy (80%).

 

W podziale na grupy wiekowe, najwięcej optymizmu względem aktualnej sytuacji na rynku pracy przejawiają osoby, które nie ukończyły 30 roku życia (78%). W porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku, wskaźnik ten wzrósł aż o 14%. Z kolei wartość tego indeksu dla osób w wieku 30 – 49 lat wyniosła 70%, co oznacza również wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem (o 3%). Także osoby powyżej 49 roku życia pozytywnie patrzą na rynek pracy. W tej grupie wiekowej optymizm zwiększył się o 8%, do 55%.

Korzystna sytuacja na rynku pracy ma także przełożenie na życie zawodowe Polaków. Otóż, aż blisko 58% respondentów uważa, że uda im się zmienić pracę w czasie krótszym niż 3 miesiące.

Ponadto, 75% ankietowanych do 30 roku życia uważa, że ich przyszła sytuacja na rynku będzie równie dobra. W grupie wiekowej 30 – 49 lat wskaźnik ten wynosi 72%, natomiast u osób powyżej 49 roku życia osiągnął on wartość 55%. Wg respondentów będzie to też miało swoje przełożenie na wzrost ich wynagrodzeń w przeciągu 12 miesięcy. Podwyżki w tym okresie spodziewa się ponad 53% ankietowanych.

Źródło: MichaelPage