Podsumowanie kondycji rynku pracy tymczasowej 2015/2016 – Eurociett

Największa organizacja zrzeszająca prywatne agencje zatrudnienia na szczeblu europejskim – Eurociett opublikowała liczbowe podsumowanie wyników branży w zakresie pracy tymczasowej na  przełomie lat 2015 i 2016, które dobitnie wskazuje na jej wciąż kwitnącą kondycję. Polska nadal na przedzie rankingu.


Końcówka roku 2015 współgrała, w większości krajów, z równomiernym wzrostem rok do roku obserwowanym w ciągu ostatnich miesięcy. Nie wszystkie państwa mogą się pochwalić tak dobrymi wynikami jak nasz kraj, chociaż nastroje oraz prognozy na najbliższy czas są generalnie pozytywne. Spośród krajów, które borykają się z problemami i odstają swoimi wynikami od reszty rynku europejskiego mamy Niemcy, które po chwilowym wzroście w liczbie godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych (o 0,2%), spadły poniżej zera z ujemnym wynikiem -2,0%. Gorsza sytuacja panuje tylko w Szwajcarii (-4,0%) oraz w przeżywającej ewidentny regres rynku pracy tymczasowej – Norwegii  z -9,6-procentowym spadkiem.

Po drugiej stronie znajdziemy Francję z wyśmienitym wynikiem – przyrost w poziomie FTE, który jest papierkiem lakmusowym kondycji biznesu, na poziomie aż +9,0% w końcówce roku. To duży wzrost, który plasuje Francję w tym samym obszarze co Belgię (+11,1%), Finlandię (również +11,1%) i Włochy (+10,9%). Polska z 14 procentowym wzrostem zdecydowanie się wybija, mimo że rynek jest jeszcze młody w porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów. Sumarycznie wyniki dla Europy z przeciętnym wzrostem FTE (full time equivalent) +7,7% dają podstawy do optymistycznych prognoz na rok 2016 (dane dla listopada 2015, gdyż nie mamy jeszcze wszystkich danych cząstkowych z krajów członkowskich Eurociett obejmowanych cyklicznym badaniem)

Wszystkie kraje za wyjątkiem Norwegii (-11,3%) wykazują dodatnie wyniki w obrotach dla całej branży agencji zatrudnienia. Po raz kolejny Polska zaskakuje swoim wynikiem. Obroty polskiego rynku pracy tymczasowej wzrosły bowiem w trzecim kwartale 2015 roku o 2,4%, co daje nam pierwsza pozycję w rankingu (+21%). Podobnie wysokie noty osiąga Szwecja, która dołączyła do badań w ostatnim roku (wzrost rok do roku o 15,9%).Belgia, Francja i Holandia znacznie przyspieszyły wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, za to Finlandia nieco zwolniła.

Żródło: Polskie Forum HR

Eurociett Agency Work Business Indicator January 2016