Ozusowanie umów od 2016 roku

Umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 roku, tak jak proponowali pracodawcy – zdecydował dzisiaj Sejm. To dobra decyzja z punktu widzenia pracowników i przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Zbyt szybkie wprowadzenie, tak istotnych zmian, już po trzech miesiącach, mogłoby doprowadzić do zmniejszenia zatrudnienia, a nawet wypchnięcia części zleceń do szarej strefy. W ten sposób główne założenie nowelizacji przepisów – mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnionych – nie byłoby spełnione. Ucierpieliby pracodawcy, pracownicy oraz budżet państwa, osiągając niższe przychody z podatków przedsiębiorstw. Konfederacja Lewiatan od samego początku apelowała o wydłużenie vacatio legis z 3 do właśnie 12 miesięcy – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Uniemożliwiają też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania.

Posłowie wprowadzili też do ustawy Prawo Zamówień Publicznych możliwość wypowiedzenia (z terminem 3 miesiące) umowy w przypadku nie zawarcia do 1 marca 2016 r. porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia z umowy o zamówienia publiczne.

Projekt ustawy