O pracy tymczasowej przy okrągłym stole

Przedstawiciele wszystkich środowisk zainteresowanych rynkiem pracy tymczasowej chcą wypracować rozwiązania dotyczące, np. zakładania, certyfikacji, zrzeszania się agencji pracy tymczasowej, stosowania umów cywilnoprawnych, wynagradzania za pracę na podobnych stanowiskach, skuteczności kontroli przestrzegania już istniejących, jak i zmodyfikowanych przepisów.

49879_okragly-stol-debata
Zadaniem okrągłego stołu będzie też dopracowanie standardów dobrych praktyk na rynku pracy tymczasowej, akceptowanych zarówno przez pracodawców, jak i pracowników oraz metod kontroli ich przestrzegania.

 Chcielibyśmy upowszechnić dobre praktyki wśród wszystkich działających w naszym kraju agencji i przedsiębiorstw korzystających z ich usług. Patologie, które występują na rynku pracy tymczasowej nie mogą spowodować wyeliminowania tej formy zatrudnienia. Byłoby to niekorzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.

Jak wynika ze spotkania pomysłów na poprawę sytuacji jest sporo. Teraz jego uczestnicy utworzą grupy robocze, które te pomysły spiszą, uporządkują i stworzą materiał, nad którym będzie obradował właściwy okrągły stół we wrześniu.

Pomimo zaproszenia, w spotkaniu nie wzięli udziału przedstawiciele związków zawodowych. NSZZ Solidarność przesłała jedynie projekt zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wypracowany w 2012 r.

Źródło:http://www.polskieforumhr.pl/