Nowy raport ekonomiczny Ciett już dostępny

„Raport Ekonomiczny 2015”, przygotowany i opublikowany dzisiaj przez międzynarodową organizację Ciett, reprezentującą rynek agencji zatrudnienia na świecie, nakreśla sytuację branży w 2013 roku. Jak się okazuje, w ciągu tego okresu aż o 9,6 % wzrosły obroty sektora HR.

Dzięki skutecznej działalności agencji zatrudnienia, niebagatelna liczba 60,9 mln ludzi na świecie znalazła zatrudnienie w 2013 roku, z czego 40,2 mln w charakterze pracowników tymczasowych (wzrost z 36 mln w 2012 roku). Jak pokazuje raport, rosną na znaczeniu pozostałe usługi agencji takie jak: search & selection (17,6 mln zatrudnionych), outplacement (1,2 mln) czy RPO (recruitment process outsourcing; 1,9 mln pracowników). To najlepszy dowód na to, iż niepubliczne agencje pracy są katalizatorem korzystnych zmian, których beneficjentami są kandydaci do pracy, pracodawcy jak i rządy państw borykających się z wysokim bezrobociem, zwłaszcza wśród osób młodych.

Charakterystyka rynku

Według danych raportu wartość rynku agencji zatrudnienia na świecie w 2013 roku wyniosła 415 miliardów euro, z czego 68% (282 miliardy euro) to obroty w zakresie pracy tymczasowej. Usługa search & selection wygenerowała 26 mld euro przychodów, outsourcing procesów rekrutacyjnych 25 mld euro oraz pozostałe świadczenia HR kolejne 81 mld. Inną tendencją jest poszerzanie spectrum usług oferowanych przez agencje oraz wzrost obrotów uzyskiwanych właśnie dzięki tej dywersyfikacji. Konsultanci stają się równoprawnymi partnerami w biznesie, pomagając w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w oparciu o dostarczanie zmotywowanego i ściśle dopasowanego do bieżących potrzeb personelu oraz rzeczywistą pomoc w zarządzaniu kapitałem ludzkim. W 2013 roku liczba agencji na świecie utrzymała się na poziomie 260 tyś. Zatrudniały one w sumie 1,66 miliona pracowników wewnętrznych: od managmentu, przez doradców klienta, szkoleniowców po załogę back-office.

Stopa penetracji w Europie na poziomie 1,7%

Mimo optymistycznych danych, wprowadzanych innowacji technologicznych, coraz lepszego PR-u branży, większej akceptacji i zainteresowania pracą tymczasową, stopa penetracji rynku (liczba pełnych etatów wypracowanych przez pracowników tymczasowych) pozostaje w Europie niezmiennie w granicach 1,7% (Polska oscyluje wokół 1,2%), odstając nadal od liderów: Stanów Zjednoczonych czy Japonii (USA: 2,1%, Japonia: 2,0%).

Polska z wynikiem 559 tyś. zatrudnionych pracowników tymczasowych goni w rankingu bardziej doświadczone rynki, chociaż wciąż jej daleko np. do Francji z liczbą 2 mln pracowników tymczasowych czy Anglii i Niemiec z liczbą odpowiednio 1,15 mln oraz 0,84 mln pracowników. Wielka Brytania z niekwestionowanie najwyższym w Europie wskaźnikiem penetracji rynku utrzymującym się na poziomie 3,9% oraz Holandia z 2,5%, utrzymują pozycję liderów. Najmniejsze rynki pracy tymczasowej w Europie to Grecja, Rumunia, Litwa (dla wszystkich rynków 0,2%); dość nisko w stosunku do reszty Europy Zachodniej plasuje się również Hiszpania (0,5%).

W drodze do stałego zatrudnienia

Fakty mówią same za siebie – 90% respondentów partycypujących w amerykańskim badaniu wpływu doświadczenia pracy za pośrednictwem agencji na podnoszenie konkurencyjności na rynku pracy potwierdza wartość „pomostową” pracy tymczasowej jako drogi do stałego zatrudnienia. Raport podaje także sumaryczne dane dotyczące rynku europejskiego, z których wynika, że 30% osób rozpoczynających pracę tymczasową była wcześniej bezrobotna, a po upływie 12-miesięcznego okresu zatrudnienia, grupa ta zmniejszyła się do 11%.
Około 3,7 miliona euro jest wydawanych rocznie na szkolenia i treningi dla pracowników tymczasowych, które znacznie podnoszą ich wartość rynkową w kolejnych etapach kariery zawodowej jako kandydatów branych pod uwagę w przypadku rekrutacji stałych.

Struktura demograficzna pracy tymczasowej

Struktura płciowa pracowników tymczasowych według raportu ekonomicznego Ciett pokazuje przewagę kobiet w krajach, gdzie praca tymczasowa migruje mocniej do sektora usług i administracji oraz mężczyzn w krajach z dużym akcentem położonym na stanowiskach produkcyjnych (43% ogółu na świecie stanowią kobiety, 57% mężczyźni). Nadal najliczniejszą grupę pracowników tymczasowych stanowią osoby młode, do 30 roku życia (65% ogółu zatrudnionych w sektorze na świecie), mimo iż rynki z dłuższym doświadczeniem i wyższą stopą penetracji (USA, Japonia, Luksemburg) zgłaszają przesuwanie się tej granicy i wzrost liczby osób reprezentujących starsze generacje. W większości krajów, praca tymczasowa jest najbardziej widoczna w sektorze usług lub produkcji (zwłaszcza Europa Środkowa i Wschodnia; 37% w usługach, 32% w produkcji), podczas gdy 9% ogółu zatrudnionych przypada na budownictwo (głównie we Francji, Norwegii, Australii). Hiszpania z kolei relatywnie większą liczbę pracowników tymczasowych w stosunku do pozostałych rynków zatrudnia w rolnictwie (23%).

Zobacz pełny raport: Raport 

Źródło: Polskie Forum HR 

wskaznik