Niepełnosprawni – Pełnosprawni Na Rynku Pracy

Niepełnosprawność często kojarzona jest z bezradnością, ograniczeniami i stagnacją. Skojarzenia te nie są bezpodstawne. Osoby dotknięte niepełnosprawnością często nie są w stanie samodzielnie się przemieszczać, gdyż tak prozaiczna czynność jaką jest wyjście z domu często jest dla nich nieosiągalna ze względu na bariery architektoniczne. 

Osoby niepełnosprawne oprócz walki z własnymi ułomnościami muszą również zmagać się z ogólnie panującym przekonaniem, że należy traktować je inaczej, niż pozostałą część społeczeństwa. Zupełnie jakby należało przekonywać wszystkich, iż osoba niepełnosprawna ma takie same prawa jak osoba pełnosprawna. A przecież każdy chce chodzić do szkoły, sklepu, pracy, do klubu czy wyjść z przyjaciółmi do kina. Niektórym osobom trzeba to po prostu umożliwić zapewniając równy dostęp do korzystania z tego co społeczeństwo ma do zaoferowania.

Podjęcie pracy przez osobę niepełnosprawną jest trudne. Taka osoba często zastanawia się czy będzie w stanie sprostać wszystkim wymaganiom. Pracodawca zazwyczaj obawia się tego samego. Dlaczego więc tak trudno jest osiągnąć kompromis? Odpowiedź jest prosta: niewiedza. Po pierwsze pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z tego, że zrekrutowany niepełnosprawny pracownik, który sam musiał pokonać osobiste bariery, będzie niezwykle sumiennie i lojalnie wykonywać swoje obowiązki.

Musimy jednak wrócić do początku. Aby pracodawca mógł zatrudnić osobę niepełnosprawną osoba niepełnosprawna musi zdecydować o tym, że zostanie pracownikiem. Kiedy już decyzja zostanie podjęta trzeba zacząć działać.

Należy najpierw zastanowić się na jakim rynku pracy szukać. Otwarty rynek pracy jest na pewno szerszym środowiskiem i szans może być znacznie więcej niż na rynku pracy chronionej. Należy jednak pamiętać, że otwarty rynek pracy stawia na efektywność i wyniki. Panuje na nim duża konkurencja a warunki zatrudnienia są takie same jak dla osób pełnosprawnych. Rynek pracy chronionej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Został stworzony według potrzeb takich osób. Zaletą pracy w zakładach pracy chronionej jest to, iż są to miejsca pracy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, o odpowiedniej orientacji gospodarczej oraz zapewnionej opiece medycznej oraz socjalnej. Jeżeli w trakcie poszukiwania pracy okaże się, że trzeba poszerzyć swoją wiedzę bądź kompetencje można skorzystać z kursów bądź szkoleń, które pomogą to osiągnąć. Są one zazwyczaj dofinansowane z PEFRON i są dedykowane bezrobotnym osobom zarejestrowanym w Powiatowych Urzędach Pracy.

Warto pamiętać, że szanse na zatrudnienie zwiększa posiadane doświadczenie. Można je zdobyć np. podczas praktyk czy wolontariatu. Są to dość proste formy aktywności zawodowej, które często owocują nawiązaniem współpracy z firmami na dłużej.

Kolejne pytania jakie trzeba sobie postawić to jakie są moje możliwości, czyli wspomniane wcześniej wykształcenie, doświadczenie itd., jakie są moje predyspozycje, w czym jestem dobry, jakie są moje słabsze strony, jakie są moje aspiracje i marzenia. Czy lokalny rynek pracy oferuje pożądaną przeze mnie pracę, na jakich pracowników jest zapotrzebowanie. Czy mogę wykonywać pracę tylko w domu, czy poza nim, jak będzie wyglądała moja droga do i z pracy, czy będę potrzebował pomocy w przemieszczaniu się. Odpowiedzi na takie pytania nakreślą bieżącą sytuację, pomogą określić własne możliwości, sprecyzować oczekiwania i dowiedzieć się więcej o rynku, na którym będziesz szukać pracy.

Istnieją metody aktywnego poszukiwania pracy, z których warto skorzystać:

1. kontakt ze znajomymi i rodziną, poinformowanie ich, że szukasz pracy,
2. czytanie ogłoszeń prasowych i przeglądanie Internetu – odpowiedź na wybrane oferty pracy,
3. przygotowywanie własnej oferty i listy firm, do których możesz ją złożyć – złożenie oferty osobiście, listownie, faksem, e-mailem, kontakt telefoniczny,
4. samodzielne zamieszczenie ogłoszenia prasowego w rubryce „szukam pracy”,
5. odwiedzanie aktualnie odbywających się targów i giełd pracy,
6. zgłoszenie się z własną ofertą do urzędu pracy oraz agencji pracy.

285727-od-nowego-roku-to-czy-niepelnosprawny-pracownik-bedzie-pracowal-krocej-zalezec

Warto w tym miejscu wspomnieć o kilku adresach stron internetowych, które nie tylko zawierają ogłoszenia o pracę, ale również przydatne informacje i porady: Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych www.ipon.pl, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych www.popon.pl, www.niepelnosprawni.pl, www.pelnosprawniwpracy.pl, www.zatrudnienie.wieszjak.pl, www.bezbarier.pl.

Istnieje inna możliwość. Własna działalność gospodarcza jest formą pracy dla osób, które mają pomysł na siebie i swoją przyszłość, potrafią robić interesy, dobrze czują się w świecie biznesu, nie boją się ryzyka, potrafią podejmować decyzje i znają przepisy prawa. Otwierając własną firmę, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Na pewno będzie potrzebny kapitał. Zanim firma zacznie przynosić zyski, trzeba zainwestować własne pieniądze i na to trzeba się przygotować. Warto też, zastanowić się nad jakimś unikatowym pomysłem, znaleźć tak zwaną niszę i zapełnić ją produktami swojej firmy.

Początki dla każdego zawsze są trudne. Warto więc skorzystać z porad np. prawnych. Przede wszystkim można udać się do urzędu pracy. Są tam organizowane kursy i szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, rejestrowania firmy i związanych z tym aspektów prawnych i finansowych. Warto również skorzystać ze szkoleń oferowanych w ramach projektów dofinansowanych ze środków z UE. Są to szkolenia najczęściej bezpłatne. Bazą do poszukiwania może być np. strona internetowa www.inwestycjawkadry.info.pl.

Przy zakładaniu własnej działalności warto postarać się o dotacje. Wsparcie takie oferuje PEFRON. Można również uzyskać je w ramach projektów dofinansowanych z UE a informacje na ten temat powinny być dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy.

Doskonałą alternatywą są elastyczne formy pracy takie jak na przykład telepraca. Pracownik jest zatrudniony w firmie ale wykonuje swoje obowiązki np. w domu i obowiązuje go zadaniowy tryb pracy. Rozlicza się ze swoim pracodawcą ze zrealizowanych zadań a nie z czasu w jakim wykonał powierzone mu obowiązki. Warto samemu zaproponować pracodawcy takie rozwiązanie, ponieważ jest ono bardzo korzystne zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Bez względu na formę pracy, najważniejsza jest determinacja. Nie ma określonych ram czasowych na znalezienie pracy. Ten czas trwa tak długo, aż w końcu cel zostanie osiągnięty. Nie należy się poddawać i obawiać się proszenia o pomoc.

źródło: www.praca-w-pracy.pl

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej, zatrudnia również osoby niepełnosprawne. Prócz ofert pracy dedykowanych dla osób niepełnosprawnych zachęcamy również do aplikacji na inne stanowiska.