Nadchodzą Złote Czasy Dla Specjalistów I Menedżerów- Najlepsze Wyniki Od 2008 Roku

15. edycja cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot już po raz kolejny wskazuje na coraz lepszą sytuację na rynku pracy. 63% pracodawców w Polsce planuje rekrutacje na stanowiska średniego i wyższego szczebla w I kwartale 2014 roku.

  • Dynamika zatrudnienia specjalistów i menedżerów na przestrzeni ostatnich lat
  • Podział branż pod względem dynamiki zatrudnienia w I kw. 2014 : liderzy, transformatorzy, stabilni i goniący
  • Polska na tle gospodarek świata

63% pracodawców planuje rekrutację specjalistów i menedżerów, 14% zwolnienia w I kwartale 2014. Prognoza ta jest lepsza od wyników poprzedniej 14 edycji, które już były bardzo dobre(odpowiednio 58% i 11%).

Złote branże na rynku pracy

Do branż, które przewyższają średnią dla Polski pod kątem dynamiki rekrutacji, a jednocześnie charakteryzują się najniższym odsetkiem pracodawców zwalniających należy branża SSC/BPO, Księgowość i Firmy Consultingowe, Kancelarie prawne, IT-oprogramowanie oraz dołączająca do czołówki po raz pierwszy od kilku sezonów branża Motoryzacja i Lotnictwo.

„Sektor SSC/BPO od kilku lat tworzy tysiące miejsc pracy i znacząco wpływa na kształt polskiej gospodarki. Nieustająco duże potrzeby w obszarze nowych technologii są gwarantem atrakcyjnych ofert dla specjalistów i menedżerów IT. Niespodzianką jest duża poprawa kondycji branży motoryzacyjnej – odsetek pracodawców planujących zatrudniać pracowników średniego i wyższego szczebla w tej branży wzrósł aż o 16 punktów procentowych” – podsumowujeArtur Skiba, prezes Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Zmiany w strukturze

Na znaczne rotacje wskazują dane dla branż: bankowość, ubezpieczenia a także IT-sprzęt oraz Telekomunikacja. Tu pracodawcy często deklarowali plany zarówno rekrutacji jak i zwolnień.

„W bankowości na największą skalę poszukiwani będą: doradcy SME oraz menedżerowie ds. zarządzania relacjami z klientem. Z drugiej strony sektor bankowy w Polsce na dużą skalę inwestuje w nowe technologie. Następuje automatyzacja i skracanie procesów obowiązujących w bankach. Spowoduje to spadek zatrudnienia w szeroko pojętym back office” – komentuje Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Insurance.

„Technologie IT oraz telekomunikacja stawiają na innowacyjność oraz inwestowanie w nowe perspektywiczne rynki, tym samym poszerzając swoją ofertę i zasięg geograficzny. To wiąże się z tworzeniem nowych stanowisk pracy i silnym zapotrzebowaniem na nowych pracowników specjalizujących się najczęściej w rozwiązaniach mobilnych i związanych z chmurą. Z drugiej strony nowe działania będą wymagały wprowadzenia zmian w strukturach personalnych, które ułatwią dostosowanie się do wymagań rynkowych” – zauważa Aleksandra Kujawa, menedżer Antal IT Services.

Stabilnie…

Branże, w których odnotowano dużą stabilność dynamiki zatrudniania – czyli niższy niż średnia dla Polski odsetek pracodawców planujących rekrutacje w I kwartale 2014 przy jednocześnie bardzo niskim odsetku pracodawców zwalniających to: Zdrowie, Farmacja, Transport Spedycja i Logistyka, Nieruchomości, Produkcja Przemysłowa oraz Energetyka.

„Farmacja nareszcie otrząsa się z trwającego kilkanaście miesięcy spowolnienia. Większość firm zakończyła procesy restrukturyzacji i teraz mogą wkroczyć w etap rozwoju. Dla specjalistów i menedżerów w tej branży otwierają się coraz ciekawsze wakaty – a warto pamiętać, że nawet w trudniejszych czasach była to branża słynąca z wysokich wynagrodzeń” – podkreśla Joanna Kuzioła, menedżer Antal Pharma & Medical Devices.

„Inżynierowie cieszą się wyjątkowo stabilną sytuacją na rynku pracy. Ich kompetencje są na tyle niezbędne i często unikatowe, że niezależenie od sytuacji gospodarczej są grupą zawsze poszukiwaną na rynku pracy. Oferowane są im atrakcyjne możliwości kariery zarówno w Polsce, jak i za granicą” – komentuje Artur Migoń, dyrektor Antal Engineering & Operations.

W pogoni za liderami

Nieco w tyle z planami rekrutacji pozostają pracodawcy z branż: FMCG, Handel Detaliczny, Budownictwo oraz Elektronika. Należy jednak zauważyć, że mimo to tendencji w tych branżach nie można określić jako złe. Ponad 40% pracodawców rekrutujących daje podstawy sądzić, że już w przyszłym kwartale specjaliści i menedżerowie będą mogli liczyć na poprawę sytuacji.

Polska na tle gospodarek świata

Polscy pracodawcy w porównaniu z firmami z zagranicy zdecydowanie częściej planują rekrutacje. Polska wybija się na czoło Europy z wynikiem 63%. Również nasi sąsiedzi plasują się w rankingu wysoko z wynikiem 57%. Zdecydowanie niższa dynamika spodziewana jest w krajach południowych – Włoszech (33%) i Hiszpanii (23%).

„Polscy przedsiębiorcy potwierdzają, że mają ambitne plany na I kwartał bieżącego roku. To znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w planowanych rekrutacjach. Nowozatrudnieni specjaliści i menedżerowie umożliwią bardziej dynamiczny rozwój – zarówno w kategoriach ekspansji geograficznej oraz skali działania, jak i rozwoju portfolio usług” – komentujeArtur Skiba, prezes Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

O badaniu

Pietnasta edycja badania Antal Global Snapshot przedstawia dane pozyskane w rozmowach z 10 065 przedsiębiorstwami z ponad 40 krajów Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI. W anonimowym badaniu udział wzięli zarówno główni kierownicy, dyrektorzy, menedżerowie, jak i pracownicy działów HR przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i instytucji finansowych. W Polsce badanie objęło grupę 1690 pracodawców i przeprowadzone było w listopadzie 2013 r.

Antal International jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach, w Polsce działa od 1996 roku. Dzięki tradycji wąskiej specjalizacji, konsultanci są ekspertami w poszczególnych sektorach i dyscyplinach. Antal International świadczy usługę rekrutacji stałej, jak i zatrudnienia kontraktowego oraz oferuje szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu oceny i rozwoju pracowników. Biura w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki. Więcej informacji na www.antal.pl

Źródło: http://saz.org.pl/