Minimalna stawka godzinowa, SAZ: Agencje popierają kontrole PIP