Lipiec Kolejnym Miesiącem Spadku Bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego(na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2013 roku 13,1% i w porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 punktu procentowego.

W analogicznym okresie ubiegłego roku natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i utrzymało się na poziomie 12,3%. W lipcu br. spadek stopy bezrobocia odnotowano w dziesięciu województwach, przy czym w pięciu spośród nich (czyli w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim) natężenie bezrobocia spadło o 0,2 punktu. W czterech województwach wskaźnik bezrobocia utrzymał się na poziomie poprzedniego miesiąca, a w dwóch województwach wzrósł o 0,1 punktu.

m600xd

Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim.

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do spadku liczby bezrobotnych w miesiącu lipcu br. przyczynił się wzrost liczby wyrejestrowanych bezrobotnych z powodu podjęcia pracy (co związane jest z pełnią prac w budownictwie, turystyce, rolnictwie i leśnictwie) oraz z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Do spadku bezrobocia przyczyniła się również aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu 2013 roku wyniosła 77,2 tys. i w porównaniu do czerwca 2013 roku wzrosła o 1,1 tys.

Źródło: MPiPS