Koszty Bezrobocia Wśród Młodych W 2011 Roku Osiągnęły Poziom 153 Mld Euro

Opublikowany dziś przez Eurofund raport zwraca uwagę na krytyczną sytuację 14 milionów młodych ludzi w Europie, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET z ang. z ang.: not in employment, education or trainings).

Młodzi ludzie szczególnie dotkliwie odczuli recesję. W 2011 roku tylko 33,6% było zatrudnionych – to najniższy, kiedykolwiek notowany poziom . Od początku recesji liczba osób bezrobotnych wśród młodzieży wzrosła o 1,5 mln, osiągając poziom 5,5 milionów w 2011.

fgfsdf

Niektórzy młodzi ludzie są bardziej narażeni na znalezienie się w grupie NEET niż inni. Osoby z niskim wykształceniem są trzy razy bardziej zagrożone w porównaniu do osób z wykształceniem wyższym, a młodzi ludzie z tła imigracyjnego są 70% bardziej narażone na znalezienie się w grupie NEET niż obywatele danego kraju.

Przynależność do grupy NEET ma negatywny wpływ nie tylko na jednostki, ale również na ogół społeczeństwa. Eurofound szacuje, że w 2011 straty gospodarcze z powodu wycofania się młodych ludzi z rynku pracy wyniosły 153 mld euro. To ostrożne szacunki , odpowiadające 1,2% europejskiego PKB. Różnice między poszczególnymi krajami są ogromne. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się: Bułgaria, Cypr, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa i Polska, które płacą wyjątkowo wysoką cenę 2% lub więcej PKB.

Zródło: www.polskieforumhr.pl