Koalicja na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. dołączyła do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji

banner-przyjazna-rekrutacja

Celem przystąpienia do Koalicji Przyjaznej Rekrutacji jest propagowanie wysokiej jakości rekrutacji.

Przyjazna rekrutacja jest realizowana w MR JOB poprzez:

 • ….Szacunek do osób aplikujących , szanujemy  ich czas i zaangażowanie
 • ….Otwartość na przekazywanie informacji zwrotnej kandydatom
 • ….Wdrażanie rozwiązań ułatwiających kontakt z kandydatami
 • … Przestrzegamy zasad zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Rekrutacji

Kodeks Dobrych Praktyk realizowany w MR JOB oznacza, że:

 • Komunikujemy się z kandydatami – To oznacza, że udzielamy informacji zwrotnej kandydatom na przesłane aplikacje i informujemy ich o tym, na jakim etapie procesu rekrutacyjnego się znajdują.
 • Jesteśmy otwarci na kontakt z kandydatem. To oznacza, że kandydat powinien móc przesłać nam swoje zapytanie i powinien wiedzieć, kto jest jego partnerem po drugiej stronie procesu rekrutacji.
 • Jesteśmy rzetelni, profesjonalni i zaangażowani w relację z kandydatem. To oznacza, że jak najlepiej przygotowujemy się do kontaktu z kandydatem, także podczas rozmowy rekrutacyjnej. Traktujemy go jak szansę dla naszej firmy, a nie jak kolejnego petenta. Dbamy o relacje z nim.
 • Dbamy o dobry przepływ informacji w firmie.To oznacza, że dbamy o to, by informacje na temat rekrutacji i kandydatów były sprawnie przekazywane w firmie, zarówno do, jak i od kierowników liniowych.
 • Dbamy o to, by kandydat miał łatwy do dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat procesu rekrutacji.To oznacza, że na stronie www, w zakładce Kariera i w innych materiałach dotyczących pracy w naszej firmie znajdują się wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym jej przebiegu.
 • Dbamy o to, by oferty pracy były jasno sformułowane.To oznacza, że przygotowując ofertę pracy zamieszczamy w niej konkretne informacje na temat danego stanowiska i oczekiwań wobec kandydata.
 • Dbamy o poufność i bezpieczeństwo danych kandydatów.To oznacza, że wykorzystujemy technologie i procesy, które zapewniają maksymalną ochronę danych osobowych kandydatów.
 • Stale podnosimy kompetencje w zakresie zarządzania procesami rekrutacji oraz dzielimy się wiedzą z zakresu dobrych praktyk w tej dziedzinie. To oznacza, że śledzimy na bieżąco informacje na ten temat, bierzemy udział w dyskusjach i wszelkiego rodzaju spotkaniach, a także zbieramy przykłady ciekawych rozwiązań, które można wdrożyć w firmach. Promujemy zasady przyjaznej rekrutacji w firmie i w środowisku rekruterów.
 • Szanujemy kandydatów. Dbamy o to, by w procesie rekrutacji nie pojawiły się treści i zachowania dyskryminujące oraz bierzemy pod uwagę zaangażowanie czasowe kandydatów.

Koalicja Przyjaznej Rekrutacji: Kliknij Link