Klasy podatkowe w Niemczech

Steuerklasse czyli klasy podatkowe w Niemczech to system rozliczania podatków od dochodu, obowiązujący również pracowników z Polski, którzy legalnie wykonują swoją pracę na terenie Niemiec. Dlatego warto dowiedzieć się o nich więcej, jeśli planujesz wyjazd zarobkowy lub pracujesz w Niemczech.

Niemiecki system podatkowy składa się z 6 klas podatkowych, nadawanych każdemu płatnikowi przez Finanzamt czyli Urząd Skarbowy. Klasy te określają wysokość podatku odprowadzanego z wynagrodzenia brutto każdego miesiąca – wpływając na jego wysokość netto. Poniżej przedstawiamy opis klas podatkowych w Niemczech:

  1. Klasa 1, przeznaczona m.in. dla singli oraz małżonków żyjących osobno.
  2. Klasa 2, obejmująca m.in. osoby samotnie wychowujących dzieci.
  3. Klasa 3, dedykowana małżonkom wspólnie rozliczającym się w Niemczech – drugiej osobie automatycznie naliczana jest 5 klasa.
  4. Klasa 4, głównie dla osób zamężnych zarabiających podobne wynagrodzenie, które razem wybierają rozliczenie w 4 klasie podatkowej.
  5. Klasa 5 dla osób rozliczających się wspólnie, gdy drugi małżonek należy do 3 klasy podatkowej.
  6. Klasa 6 nie uprawniająca do żadnych ulg podatkowych.

Klasy podatkowe w Niemczech zależne są w dużej mierze od stanu cywilnego, wysokości dochodów oraz ilości wykonywanych etatów przez pracownika. Na ich podstawie, każdy pracownik jest odpowiednio klasyfikowany do jednej z klas przez niemieckiego pracodawcę.

Jako polski pracodawca, MR JOB rozlicza pracowników w dwóch klasach: korzystnej klasie 1 lub klasie 6. Jednocześnie, każdy pracownik może samodzielnie ubiegać się o przyznanie 3 lub 4 klasy podatkowej, które po spełnieniu odpowiednich warunków, są najkorzystniejsze w niemieckim systemie. Po uzyskaniu 3 lub 4 klasy podatkowej, pracownik zobowiązany jest do przesłania odpowiednich dokumentów urzędowych, stanowiących jej potwierdzenie do MR JOB. Dzięki temu rozliczany będzie według odpowiedniej klasy, wliczając w to wyrównanie od daty przydzielenia nowej klasy podatkowej przez niemiecki Urząd Skarbowy.

Klasy podatkowe w Niemczech porównanie klas

Najkorzystniejszą klasą podatkową dla pracowników MR JOB na terenie Niemiec jest 1 klasa podatkowa. Oferuje ona ulgi podatkowe oraz umożliwia potencjalny zwrot zaliczki pobranej na poczet podatku dochodowego w trakcie uzyskiwania wynagrodzenia. Co jednak najważniejsze, kwota podatku może być nawet do 50% niższa w porównaniu do rozliczania podatkowego dochodu w 6 klasie podatkowej przy jednakowej ilości przepracowanych godzin i stawce godzinowej brutto.

Korzystanie z 1 klasy podatkowej jest bezwarunkowo uzależnione od posiadania numeru Steuer-ID oraz dokonania meldunku na terenie Niemiec. W przeciwnym razie, pracownik nie jest uprawniony do ulg podatkowych oraz automatycznie nadawana jest mu 6 klasa podatkowa. Numer Steuer-ID to numer identyfikacji podatkowej, złożony z 11 cyfr, który przyznawany jest jednorazowo i dożywotnio. Jeśli pracowałeś legalnie w Niemczech lub byłeś tam zameldowany, możesz mieć już ten numer nadany – znajdziesz go na fiszkach z pracy, dokumencie nadania numeru lub rocznym rozliczeniu podatkowym. Jeśli jest to Twoja pierwsza legalna praca na terenie Niemiec to nie posiadasz jeszcze numeru Steuer-ID i musisz wystąpić o jego nadanie do odpowiedniego urzędu. Pamiętaj, że pracując z MR JOB, posiadasz pełne wsparcie doświadczonych Opiekunów oraz zaplecze sprawdzonej kancelarii podatkowej, które pomogą Ci w uzyskaniu najkorzystniejszej klasy podatkowej. Dane swojego Opiekuna znajdziesz w umowie o pracę, mailu powitalnym lub w ABC Pracownika czyli informatorze otrzymany przed wyjazdem do pracy.

Klasy podatkowe w Niemczech pomoc opiekuna

Jeśli jest to Twoja pierwsza, legalna praca w Niemczech i nie posiadasz jeszcze numeru Steuer-ID, powinieneś dokonać zameldowania się na terenie Niemiec w odpowiednim Urzędzie Zameldowania, w terminie 14 dni od daty podjęcia pracy. Jak dokonać zameldowania na terenie Niemiec? Od pracownika MR JOB otrzymasz wypełniony przez właściciela mieszkania formularz zameldowania. Formularz ten składasz następnie do odpowiedniego urzędu. Po dokonaniu meldunku, numer Steuer-ID zostanie nadany automatycznie i otrzymasz go pocztą na adres zakwaterowania w Niemczech. Pamiętaj o oznaczeniu skrzynki na listy imieniem i nazwiskiem, aby dokument dotarł bez problemu.

Jeśli posiadasz już numer Steuer-ID, w przeciągu 14 dni od daty rozpoczęcia pracy powinieneś dokonać zameldowania na terenie Niemiec w odpowiednim Urzędzie Zameldowania. Możesz to zrobić poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Urzędzie Miasta – na podstawie dokumentów otrzymanych od MR JOB i wypełnionych przez właściciela niemieckiego mieszkania. Następnie, przesyłasz dokumenty potwierdzające zameldowanie do swojego Opiekuna, a Twój meldunek przekazany zostaje do doświadczonej kancelarii podatkowej. Korzystna 1 klasa podatkowa może być zastosowana wyłącznie od dnia dokonania zameldowania.

Klasy podatkowe to nieodłączny element legalnej pracy w Niemczech, od którego zależna jest wysokość Twojego miesięcznego wynagrodzenia. Właśnie dlatego, w MR JOB, zawsze staramy się, aby każdy nasz pracownik zarobił jak najwięcej, dzięki nadaniu korzystnej 1 klasy podatkowej – umożliwiającej m.in. atrakcyjne ulgi podatkowe.

Uzyskując numer Steuer-ID lub meldując się ponownie w Niemczech, pamiętaj o przesłaniu odpowiednich dokumentów do przydzielonego Opiekuna MR JOB! Jego dane znajdziesz m.in. na ostatniej stronie otrzymanego ABC Pracownika, w umowie z MR JOB lub mailu powitalnym.

Warto również pamiętać o złożeniu dobrowolnej deklaracji rocznej dotyczącej rozliczenia odprowadzonego podatku! Zrobić to możesz na podstawie przesłanego przez nas potwierdzenia odprowadzanych podatków podczas zatrudnienia w MR JOB.

Szukasz pracy w Niemczech? W MR JOB posiadamy ciekawe oferty pracy w Niemczech.