Jeszcze lepiej na rynku pracy

Wzrost aktywności zawodowej, coraz większy wskaźnik zatrudnienia, znaczny spadek liczby bezrobotnych i osób biernych zawodowo, a także rekordowo niska stopa bezrobocia – taki obraz sytuacji na rynku pracy w II kwartale br. wyłania się ze wstępnych danych najnowszego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

– We wszystkich głównych miarach rynku pracy przekraczamy rekordowe poziomy. Bardzo nas cieszy, że rośnie wskaźnik zatrudnienia, spada liczba osób bezrobotnych i rosną płace. Oby te tendencje się utrzymywały – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wzrost aktywności zawodowej

Według danych BAEL współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale br. wyniósł 56,7%. To o 0,5 pkt. proc. więcej niż w I kwartale br. i 0,9 pkt. proc. więcej niż w tym samym okresie dwa lata temu. Największy wzrost współczynnika aktywności zawodowej wystąpił w województwach podlaskim i wielkopolskim (o 1,6 i 1,5 pkt. proc.).

Wskaźnik zatrudnienia znów do góry

Rośnie również wskaźnik zatrudnienia. W II kwartale br. wyniósł on 53,9%. To o 0,7 pkt. proc. więcej niż w pierwszym kwartale tego roku i jednocześnie o 1,2 pkt. proc. więcej niż w tym samym okresie rok temu. W porównaniu z poprzednim kwartałem większy wzrost wskaźnika zatrudnienia dotyczy kobiet. W tym przypadku mowa o wzroście na poziomie 0,8 pkt. proc. U mężczyzn wskaźnik zatrudnienia zwiększył się zaś o 0,6 pkt. proc.

Zatrudnienie w regionach

W stosunku do pierwszego kwartału br. największy wzrost wskaźnika zatrudnienia został odnotowany w województwie wielkopolskim (o 2,2 pkt. proc.) i podlaskim (o 1,8 pkt. proc.).

Więcej pracujących

Liczba pracujących w II kwartale br. wyniosła 16 mln 496 tys. W stosunku do poprzedniego kwartału zwiększyła się o 215 tys. osób, w tym 128 tys. kobiet i 87 tys. mężczyzn. Wzrost liczby pracujących

w większym stopniu dotyczy zatem kobiet niż mężczyzn.

Wzrost we wszystkich branżach

W stosunku do poprzedniego kwartału największy pracujących przybyło w sektorze rolniczym i przemysłowym (wzrost o 3 i 1,2 pkt. proc.).  W usługach liczba pracujących zwiększyła się o 0,9 pkt. proc. – z 9 mln 402 tys. do 9 mln 486 tys.

Status zatrudnienia

Biorąc pod uwagę status zatrudnienia, w dalszym ciągu przeważają pracownicy najemni. W II kwartale br. było ich 13 mln 168 tys. To o 1,9 pkt. proc. więcej niż w I kwartale tego roku. Jeszcze większy wzrost, bo aż o 9,3 pkt. proc., wystąpił wśród pomagających członków rodzin. W II kwartale br. było ich 447 tys., a więc o 38 tys. więcej niż od stycznia do marca.

Wyraźny spadek liczby bezrobotnych

W ostatnim kwartale 2016 roku liczba osób bezrobotnych według BAEL spadła poniżej 1 miliona. W okresie od stycznia do marca br. liczba osób bezrobotnych spadła do poziomu 926,4 tys. osób. II kwartał br. przyniósł dalszy spadek. Liczba osób bezrobotnych w II kwartale wyniosła ona 863 tys.

Rekordowo niska stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – liczona zgodnie z metodologią BAEL – jest rekordowo niska. W trzech pierwszych miesiącach br. wyniosła 5,4%. Teraz spadła do 5%. Dla porównania w analogicznych okresach rok i dwa lata temu stopa bezrobocia była na poziomie – odpowiednio – 6,2 i 7,4%. Największy spadek stopy bezrobocia w stosunku do I kwartału br. wystąpił w województwie świętokrzyskim (o 2,8 pkt. proc.) oraz lubelskim i warmińsko-mazurskim (w obu województwach o 1,6 pkt. proc.).

Niskie bezrobocie rejestrowane

Pod koniec II kwartału br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy była o 172 tys. niższa niż trzy miesiące wcześniej (1,152 mln w stosunku do 1,324 mln).

Spadek bierności zawodowej kobiet

Wyraźnie spada również bierność zawodowa. W II kwartale br. osób biernych zawodowo było o 151 tys. mniej niż w okresie od stycznia do marca. W dużo większym stopniu spadek bierności zawodowej odnosi się do kobiet niż mężczyzn. W II kwartale bierność zawodowa dotyczyła o 84 tys. kobiet mniej niż trzy miesiące wcześniej. Dla porównania w tych samych okresach spadek bierności zawodowej u mężczyzn ukształtował się na poziomie 67 tys.

Źródło: MRPiPS