GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła m/m do 8,2% w październiku