Gospodarka Nie Zwalnia Tempa

W 2011 roku wzrost gospodarczy wyniósł 4,3 proc. – podał GUS. „Polska gospodarka należy do najszybciej rozwijających się w UE. Utrzymanie takiego tempa w tym roku nie będzie możliwe, ale PKB i tak wzrośnie o ok. 3 proc.” – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„W ubiegłym roku motorem napędowym gospodarki były spożycie indywidualne, aczkolwiek przy niższej dynamice niż w 2010 r. i inwestycje. Szczególnie ważny jest wzrost inwestycji o 8,7 proc. w stosunku do 2010 roku. Ich dynamika zwiększała się z kwartału na kwartał, i w IV kwartale wyniosła zapewne nie mniej niż 10 proc.

Przedsiębiorcy, mimo że od wielu miesięcy straszeni kryzysem, potrafili właściwie ocenić sytuację gospodarczą i nie bali się inwestować. Z badań PKPP Lewiatan wynika, że były to przede wszystkim inwestycje o charakterze modernizacyjnym, a nie zwiększające majątek produkcyjny. Z jednej strony to sygnał, że firmy jednak spodziewają się spowolnienia gospodarczego, z drugiej zaś dowód, że wiedzą jak zwiększyć swoją zdolność do konkurowania – modernizują aparat wytwórczy, aby podnosić jakość oferty rynkowej, jednocześnie pozostając ciągle konkurencyjnymi cenowo. Dzięki temu udaje się im utrzymać relatywnie wysoką dynamikę eksportu. GUS co prawda nie podał danych dotyczących wzrostu importu i eksportu, można jednak zakładać na podstawie dynamiki pozostałych czynników, że wkład exportu netto do wzrostu PKB był dodatni.

Ubiegły rok był bardzo dobry dla wszystkich sektorów gospodarki. Wartość dodana wytwarzana przez przemysł, budownictwo, handel i transport – wzrosła w stopniu odpowiadającym okresom dobrej koniunktury w latach poprzednich. W największym stopniu wzrosła wartość dodana wytwarzana przez budownictwo, co było w dużej mierze efektem finalizowania wielu dużych inwestycji infrastrukturalnych. Wzrost w handlu co prawda charakteryzował się najniższą dynamiką, ale odpowiadała ona poziomowi z najlepszych lat.

Tak dobre wyniki 2011 r. powodują, że punkt odniesienia dla wzrostu PKB w 2012 r. będzie wysoki, co osłabi statystyczny efekt wzrostu gospodarczego” – dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Źródło PKPP Lewiatan (www.polskieforumhr.pl)