Europejski Spór O Wdrożenie Dyrektywy W Sprawie Pracy Tymczasowej

Członkowie Eurociett wzmacniają koordynację pełnego wdrożenia dyrektywy dotyczącej agencji zatrudnienia poprzez potencjalne działania prawne.

Podczas gdy Komisja Europejska dokonuje przeglądu wdrożenia dyrektywy dotyczącej pracy tymczasowej, Eurociett powołał grupę zadaniową ds. sporów związanych z tym aktem prawnym, ma to na celu pomóc w pełni wdrożyć artykuł 4 dyrektywy, który zakłada przegląd przepisów krajowych oraz zniesienie nieuzasadnionych ograniczeń w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia.

00023bjp2mwq0t2v-c116-f4

Nieuzasadnione ograniczenia dotyczące pracy tymczasowej nadal obowiązują w wielu państwach członkowskich UE i poważnie utrudniają wkład branży agencji zatrudnienia w tworzenie nowych miejsc pracy. Ograniczanie usług agencji pracy tymczasowej jest szczególnie szkodliwe w kontekście wysokiego poziomu bezrobocia wśród osób młodych, który w całej Unii osiągnął 23,1% (dane za maj 2013 r.).

„Wyzwania związane ze zniesieniem nieuzasadnionych ograniczeń w zakresie pracy tymczasowej są zbieżne w wielu państwach członkowskich UE. Zakaz pracy w określonych branżach, ograniczenie możliwości wykorzystania tej formy zatrudnienia, ograniczenia w długości zatrudnienia pracownika, albo ilości umów z nim zawartych, jak również ograniczenia w kwotach określających maksymalną liczbę pracowników tymczasowych ograniczają wkład agencji zatrudnienia w tworzenie nowych miejsc pracy i ich udział w rynku pracy. Te nieuzasadnione ograniczenia limitują dostęp do rynku agencjom zatrudnienia i zmniejszają konkurencyjność przedsiębiorstw. Grupa ds. znoszenia ograniczeń będzie platformą do wymiany doświadczeń między członkami Eurociett w tym zakresie. To pomoże koordynować potencjalne, wspólne działania prawne na poziomie krajowym, ponad narodowym i europejskim.” – powiedziała Annemarie Muntz, Prezes Eurociett.

Szwedzki członek Eurociett – Bemanningsförtagen przesłał już oficjalną skargę do Komisji Europejskiej, wzywając do zniesienia nieuzasadnionych ograniczeń. Kilku członków Eurociett, w tym przedstawiciele z: Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Portugalii i Szwecji stworzyły wspólną grupę zadaniową do współpracy w celu zniesienia nieuzasadnionych ograniczeń w zakresie pracy tymczasowej.

Eurociett nie jest sam w podnoszeniu tej kwestii. BusinessEurope, w swojej odpowiedzi do zaleceń Unii Europejskiej do 2020 stwierdził: „Elastyczne formy zatrudnienia powinny być docenione jako ważny wektor wzrostu zatrudnienia i odskocznia dla młodych. Ubolewamy, że wiele państw członkowskich nie wdrożyło dyrektywy dotyczącej agencji zatrudnienia w pełnym zakresie, powstrzymując się od przeglądu i znoszenia nieuzasadnionych ograniczeń jej stosowania.”

O Eurociett

Jako europejska Konfederacja prywatnych służb zatrudnienia, Eurociett jest autorytatywnym głosem reprezentującym wspólne interesy branży agencji zatrudnienia w Europie. Eurociett gromadzi 30 federacji krajowych z Unii Europejskiej i EFTA w tym Polskie Forum HR, a 7 międzynarodowych firm jest członkami korporacyjnymi.

Źródło: www.polskieforumhr.pl