Europejska branża agencji zatrudnienia utrzymuje się na fali – wskaźniki rentowności idą w górę

Ukazał się nowy Eurociett Agency Work Business Indicator, który podsumowuje i porównuje ostatnie dane na lokalnych rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej. W ostatnim czasie zwiększyła się liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych tzw. FTE – full time equivalent (rok do roku).

Szczególne przyspieszenie nastąpiło w maju br., co jest związane ze wzmożonym ruchem w obszarze pracy sezonowej. Przy prawie 10% wzroście, sytuacja jest obecnie najbardziej optymistyczna licząc od czerwca 2011 roku. Mocną poprawę zauważa się w dotąd „problematycznej” Belgii  i Holandii, a Polska (+15,5%) obok Włoch (+17,2%) jest wymieniona jako najbardziej stabilna pod względem wzrostu poziomu FTE z dwucyfrową wartością wzrostu. Z kolei Szwajcaria zmaga się z dalekim od równomiernego rozwoju sinusoidalnym rytmem wzrostu i spadku z przewagą tego ostatniego (wynik z czerwca 2015: -1,6%).

Lipcowy Indicator Eurociett rysuje optymistyczny obraz odnośnie wartości rynku agencji zatrudnienia, jednocześnie prognozując dalszą dobrą passę. Oprócz Norwegii wszystkie wskaźniki dotyczące obrotu są na plusie, także dwucyfrowym, czego najlepszym przykładem jest Polska, która ze wzrostem obrotów na poziomie 24,1% zdecydowanie przoduje w zestawie państw. Za Polską plasuje się Belgia z majowym wzrostem o 17.0%, a także Dania (+11,7%) i Holandia (+10,0%). Zaskoczeniem jest wynik francuski, gdyż państwo to zmagało się z nagłym spadkiem rentowności pod koniec 2014 roku – tymczasem pierwsza połowa 2015 roku pokazała, że straty są do odrobienia (wynik w maju 2015: +4,5%).

Źródło: Polskie Forum HR

zdjecie 2