Dobre perspektywy zatrudnieniowe w sektorze przemysłu

Styczniowy indeks PMI (ang. Payment Morality Index; wskaźnik moralności płatniczej) wzrósł z 52,8 pkt. do 55,2 pkt., osiągając najwyższą wartość od lutego 2014 roku – podał bank HSBC.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.

Przemysł sygnalizuje zdecydowaną poprawę koniunktury, głównie za sprawą rynku wewnętrznego, ale także nowych zamówień eksportowych. W efekcie przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia, co jest bardzo ważne z punktu widzenia całej gospodarki. Potwierdza to nasze prognozy, że w tym roku będziemy mieli do czynienia z „walką o pracowników” w niektórych zawodach, w tym o inżynierów i techników. Powinno to wpłynąć na stabilny wzrost spożycia gospodarstw domowych, główną składową PKB.

Po raz pierwszy od 2011 roku tak wyraźnie wzrosły zaległości produkcyjne, co tylko wskazuje na rosnącą liczbę nowych zamówień. Jednocześnie jednak firmy są ciągle ostrożne w powiększaniu zapasów. I mimo, że ich aktywność zakupowa rośnie, to tworząc zapasy nie chcą wyprzedzać popytu rynkowego. A to oznacza, że zapasy będą, podobnie jak w 2014 roku, w relatywnie niewielkim stopniu czynnikiem wzrostu PKB.

W tym kontekście, ciekawie jaką decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Rada Polityki Pieniężnej. Pamiętamy, że w listopadzie 2014 roku poprawa wskaźnika PMI była głównym powodem decyzji o niekontynuowaniu obniżki podstawowej stopy procentowej.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

zdjecie 2