Wynagrodzenia pracowników tymczasowych w poszczególnych zawodach w pierwszym kwartale 2015 roku

WYNAGRODZENIA SPECJALISTÓW

Na najwyższe zarobki mogą liczyć specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania oraz inżynierowie – w 2015 roku wyniosły one średnio 25,03 PLN za godzinę (w roku poprzednim 24,84 PLN). Wśród tej grupy najwięcej zarabiali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji – ponad 4,7 tys. PLN miesięcznie (brutto). Na drugim miejscu uplasowali się analitycy finansowi z miesięcznymi zarobkami ponad 4,5 tys. PLN.

TECHNICY I ŚREDNI PERSONEL

O ponad 5% wzrosły zarobki personelu średniego szczebla i w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosły one średnio 20,45 PLN za godzinę. Najlepiej zarabiali spedytorzy i osoby zatrudnione na pokrewnych stanowiskach – 3,7 tys. PLN miesięcznie.

PRACOWNICY BIUROWI, USŁUG I SPRZEDAŻY

Nieznacznie wzrosły również średnie zarobki pracowników biurowych z 14,02 PLN za godzinę w pierwszym kwartale 2014 roku do 14,21 PLN w pierwszym kwartale 2015. Co ciekawe w tej grupie zawodów figurują również magazynierzy, którzy w tym roku mogą liczyć na zarobki wysokości 13,13 PLN za godzinę (duży skok w stosunku do roku poprzedniego kiedy to wynagrodzenie godzinowe tej grupy wyniosło 11,17 PLN). Nieznacznie spadły średnie zarobki pracowników usług i sprzedaży z 12,98 do 12,82 PLN za godzinę.

ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY

O blisko 4% wzrosły wynagrodzenia robotników przemysłowych i rzemieślników, którzy w 2015 mogą zarobić średnio 13,07 PLN za godzinę. Na najwyższe zarobki w tej grupie zawodów liczyć mogą mechanicy maszyn i urządzeń przemysłowych średnio 19,02 PLN za godzinę, najmniej zarabiają piekarze, cukiernicy oraz szwaczki – średnio 12,48 PLN za godzinę.OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ

Operatorzy maszyn i urządzeń zarabiają w tym roku średnio o złotówkę na godzinę więcej w porównaniu w poprzednim rokiem i mogą liczyć na średnie godzinowe wynagrodzenie w wysokości 12,04 PLN. Najsłabiej zarabiającą grupą są maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych, których wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 roku wynosiło średnio 1814 PLN brutto. Najlepiej zarabiali kierowcy operatorzy wózków widłowych, których średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2216 PLN brutto.


PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH

Pracownicy przy pracach prostych to najsłabiej zarabiająca grupa wśród pracowników tymczasowych. Średnio mogą oni liczyć na wynagrodzenie 11,28 PLN za godzinę.

PODSUMOWANIE

Wynagrodzenie pracowników tymczasowych wzrosło w tym roku od 0,75% w przypadku specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania do ponad 10% w przypadku operatorów i monterów maszyn i urządzeń. W żadnym z analizowanych przypadków wynagrodzenie pracownika tymczasowego nie było niższe od minimalnego wynagrodzenia w Polsce co jest częstym zarzutem kierowanym pod adresem usługi pracy tymczasowej.

Źródło: Polskie Forum HR