Delegowanie – lepsza strona pracy w sektorze medycznym za granicą

Delegowanie pracowników to drugi najpopularniejszy obok emigracji sposób na pracę za granicą. W UE jest ok. 1 ml pracowników delegowanych. Większość z nich, bo ok. 340 tys., pochodzi z Polski. Obecnie delegowanie wdrażane jest w placówkach medycznych w kraju, bo coraz mocniej odczuwalne są skutki emigracji.

Największe zainteresowanie delegowaniem jest wśród pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych czy nawet lekarzy. Wyjazd do Francji, Niemiec, Belgii to przede wszystkim możliwość zarobienia nieco większych pieniędzy.

Zdaniem ekonomisty, prof. Jerzego Hausnera delegowanie pracowników jest istotnym czynnikiem podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki, a przede wszystkim sposobem na przeciwdziałanie masowej emigracji zarobkowej.

Kluczową różnicą pomiędzy emigracją a delegowaniem pracowników jest to, że pracodawcą jest polski pracodawca, który świadczy usługi za granicą a podatki z działalności, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostają w Polsce.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Komisję Europejską w Europejskim Monitorze Wolnych Stanowisk Pracy w ubiegłym roku było ponad 2 miliony nieobsadzonych miejsc pracy w krajach należących do UE. Przyczyną tej sytuacji może być m.in. niedobór pracowników na rynkach lokalnych.

W opinii Justyny Szawan-Sieradzkiej z Programu MEDIREN takie rozwiązanie może stanowić alternatywę wobec emigracji. Sprawdza się w branżach, w których skala emigracji zarobkowej jest największa, czyli m.in. w sektorze medycznym.

Dyrektorzy polskich szpitali są zainteresowani współpracą z zagranicznymi placówkami nie tylko ze względu na zatrzymanie sprawdzonych pracowników, lecz także widzą jej długofalowe korzyści oraz szansę na rozwój, w tym poprawę jakości usług świadczonych w kraju.

Ale nie każdy chce lub może pozwolić sobie na wyjazd „na stałe”. Dla takich osób delegowanie z ramienia placówki medycznej jest optymalnym rozwiązaniem. – podsumowuje Justyna Szawan-Sieradzka .

Pracownik może pracować przez określony czas za granicą, ale zachowuje ciągłość zatrudnienia i przysługują mu wszystkie świadczenia wynikające z umowy o pracę.

Zgodnie z przepisami unijnymi osoby delegowane obowiązują przepisy kraju, w którym pracują, dotyczące m.in. godzin pracy, minimalnego wynagrodzenia, minimalnej liczby dni płatnych. Dla placówek medycznych z kolei jest to szansa na zachowanie stosunku pracy ze sprawdzonymi i doświadczonymi pracownikami.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl