Dane Statystyczne Dotyczące Agencji Pracy Tymczasowej Za 2008-2011 Rok

Ogólna liczba osób skierowanych przez agencje zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej wyniosła w roku 2008: 474 747 osób, z czego 214 750 (45%) było zatrudnionych w agencjach na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz na czas wykonywania określonej pracy. Natomiast 55%, czyli 259 997 osób nie będących pracownikami Agencji, zostało skierowanych do pracy na podstawie umowy prawa cywilnego.

Rok 2009 przyniósł znaczny spadek: 379 103 osoby skierowane do wykonywania pracy tymczasowej, co w porównaniu do roku poprzedniego daje ponad 20% różnicę.

W kolejnych latach (2010 i 2011) zanotowano systematyczny wzrost liczby osób kierowanych do pracy tymczasowej. Było to odpowiednio: 433 102 osób w 2010 roku i 499 024 osób w roku 2011.

Stosunek osób zatrudnionych w agencjach na podstawie umowy o pracę na czas określony do osób niebędących pracownikami Agencji, skierowanych na podstawie umowy cywilno prawnej nie ulegał wielkim zmianom i pozostawał w przedziale 45:55% oraz 42:58%.