Dane GUS-u za luty – więcej stanowisk pracy i podwyżki

Statystyki lutowe w zakresie sytuacji na rynku pracy nadal napawają optymizmem. Lekka zima w wielu przedsiębiorstwach zaowocowała decyzją o kontynuowaniu prac np. budowlanych, co pozwoliło nie tylko utrzymać wyniki na równym poziomie, ale przyczynić się do sumarycznej tendencji zwyżkowej. Wobec nadchodzących miesięcy wiosennych i związanych z tym okresem prac sezonowych, nie mamy powodów do niepokoju.

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2015 kształtowało się na poziomie 5 572,6 tys., co oznacza, iż w skali miesiąca nie uległo zmianie, natomiast rok do roku wzrosło o 1,2%.

Bardziej optymistyczne wyniki dotyczą poziomu średniego poziomu wynagrodzenia, które wyniosło 3 981,75 zł brutto i wzrosło o 1,0% w stosunku do stycznia br., oraz o 3,2% w skali roku. Równocześnie do podwyżek, anonsowanych przez pracodawców w ubiegłym roku i tworzenia nowych miejsc pracy, w miesiącu lutym ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły odpowiednio o 0,1% w stosunku do stycznia oraz 1,6% rok do roku.

Sprawdzają się zatem prognozy oparte o zeszłoroczne badania deklaracji pracodawców co do zwiększania wynagrodzenia wśród swoich pracowników oraz kreowania nowych miejsc pracy. Przy obecnym niedopasowaniu kompetencyjnym i trudnościach ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, sposoby zatrzymania w firmie kluczowych pracowników wciąż najczęściej zdają się odwoływać do gratyfikacji finansowej.

Źródło: Polskie Forum HR

4353741-900-668