Czerwiec Kolejnym Miesiącem Spadku Bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego. Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2013 roku wyniosła 2 112,3 tys. osób i w porównaniu do końca maja br. roku spadła o 64,0 tys. osób. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 49,5 tys. Zatem drugi miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był silniejszy niż przed rokiem, co można uznać za oznakę stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji, spowodowanych w głównej mierze podejmowaniem pracy, w tym prac sezonowych, nie potwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy, jak również aktywizacją bezrobotnych w ramach aktywnych form. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2013 roku wyniosła 75,1 tys. i w porównaniu do maja 2013 roku spadła o 1,3 tys., czyli. Niemniej jednak, podobnie, jak w maju, również w czerwcu br. liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy była wyższa niż przed rokiem.

W czerwcu ub. roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,3 tys. ofert pracy, czyli o 9,4% mniej niż w maju ub. roku.

4030176-3d-rosso-finacial-stat-freccia-bianca-scendere-recessione

Spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2013 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy odnotowany został w województwie:

  •  pomorskim – o 4,1% (o 4,8 tys. osób);
  • zachodniopomorskim – o 4,1% (o 4,5 tys. osób);
  • opolskim – o 4,0% (o 2,1 tys. osób)
  • warmińsko-mazurskim – o 3,8% (o 4,2 tys. osób);
  • wielkopolskim – o 3,8% (o 5,7 tys. osób).

W czerwcu br. spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek natężenia bezrobocia miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Najsłabszy w województwie mazowieckim.

Nadal skrajnymi województwami pod względem wysokości wskaźnika bezrobocia były województwa: wielkopolskie i warmińsko-mazurskie.

– Na wyniki składają się nie tylko prace sezonowe, ale też w dużym stopniu interwencje na rynku pracy, jakie państwowe służby zatrudnienia podejmują dzięki środkom z Funduszu Pracy – skomentował sytuację minister Kosiniak-Kamysz. – Nie bez znaczenia jest też pewne ożywienie w gospodarce.

Minister przypomniał też o właśnie uruchomionych dodatkowych 60 mln zł, pochodzących z rezerwy ministra pracy i pozostałych realizowanych programach, takich jak „Wsparcie w starcie”. Zapewnił też, że w razie potrzeby wystąpi do ministra finansów o dodatkowe środki z Funduszu Pracy.

Wiceminister Jacek Męcina powiedział, że większość działań koncentruje się wokół młodzieży – najwięcej pieniędzy jest przeznaczanych na dotacje na założenie działalności gospodarczej i na staże.

Źródło: Dane MPiPS