Czego pragną polscy pracownicy

Wynagrodzenie i świadczenia pracownicze, bezpieczeństwo zatrudnienia, oraz przyjazna atmosfera pracy to według uczestników badania Randstad Award 2016 najważniejsze czynniki decydujące o atrakcyjności pracodawcy.

Uczestnicy największego na świecie badania w obszarze wizerunku pracodawców – Randstad Award, wskazali aspekty zatrudnienia, którymi kierują się oceniając potencjalnych pracodawców. Tegoroczna, szósta edycja badania w Polsce pokazuje, jakie są obecne potrzeby i preferencje pracowników na krajowym rynku pracy.

Najważniejszym czynnikiem atrakcyjności miejsca pracy już trzeci rok pozostaje wynagrodzenie i świadczenia pracownicze oferowane w danej firmie. Blisko 2/3 badanych wskazało je pośród 5 najistotniejszych dla nich czynników, a prawie co trzeci ankietowany również wtedy, gdy mógł wskazać tylko 1 decydujące kryterium.

Bezpieczeństwo zatrudnienia było drugim w kolejności najważniejszym aspektem zatrudnienia. 58% badanych wymieniło je, jako jeden z pięciu decydujących czynników, a 19% wskazało je w przypadku wyboru tylko jednego atrybutu miejsca pracy.  W obu tych obszarach przoduje firma KGHM Polska Miedź, która dzięki głosom uczestników badania zdobyła nagrodę Randstad Award 2016.

Trójkę najważniejszych aspektów zatrudnienia zamyka przyjazna atmosfera pracy, wskazana przez 56% respondentów. To czynnik, który w tym zestawie wiodących elementów zatrudnienia najbardziej zyskał na znaczeniu w porównaniu do ubiegłego roku – w 2016 roku wymieniło go o 3% ankietowanych więcej, podczas gdy wiodące dwa pozostają na niemal niezmienionej pozycji. Wśród badanych najwyższe noty w tej kategorii zyskały Polskie Linie Lotnicze LOT, które zdobyły drugie miejsce w rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców.

„Przyjazna atmosfera pracy to czynnik, o który może zadbać każda firma, niezależnie od posiadanych środków finansowych. Kierując się tą wskazówką płynącą z badania Randstad Award 2016 warto pogłębić wiedzę – zapytać pracowników, jak oceniają ten aspekt w swoich zespołach i całym przedsiębiorstwie, a także, co można zrobić, aby uzyskać satysfakcjonujące wszystkich rezultaty w tym obszarze.”  – komentuje Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający Randstad Polska.

W dziesiątce najważniejszych oczekiwań ze strony pracowników znalazły się także: interesująca treść pracy wskazana przez 46% ankietowanych i wsparcie przez pracodawcę zachowania równowagi między pracą a życiem osobistym (41%). Niemal co trzeci badany doceniłby firmę znajdującą się w dogodnej lokalizacji. ¼ pracowników zależy na elastyczności w pracy. Co piąty badany za atrakcyjne uznaje przedsiębiorstwa oferujące wysokiej jakości szkolenia.

Wyniki badania pokazują też, że kobietom bardziej zależy na wynagrodzeniu i świadczeniach pracowniczych, bezpieczeństwie zatrudnienia i przyjaznej atmosferze pracy. Częściej niż mężczyźni oczekują również wspierania przez pracodawcę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i elastycznych warunków pracy. Mężczyźni szukają raczej interesującej treści pracy i możliwości rozwoju kariery, a także dostępu do najnowszych technologii oraz produktów i usług wysokiej jakości.

Młodzi cenią silny wizerunek i wartości pracodawcy, są bardziej zorientowani na międzynarodową karierę, a także oczekują elastyczności w pracy. Dojrzali pracownicy są bardziej zainteresowani bezpieczeństwem zatrudnienia, stabilnością finansową, a także wysokim wynagrodzeniem i świadczeniami pracowniczymi.

Lepiej wykształceni są motywowani przez szansę rozwoju kariery i wysokiej jakości szkolenia. Osoby o niższym wykształceniu poszukują raczej firm o stabilnej kondycji finansowej i dobrej atmosferze pracy.

Informacje o badaniu:

“Randstad Award” to największy na świecie projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawcy i czynników atrakcyjności pracodawców. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2000 roku w Belgii. Dziś obecne jest już w 25 krajach i obejmuje ponad 220 000 respondentów. W tym roku ma 6. edycję w Polsce. W naszym kraju badanie objęło 150 największych pracodawców oraz 8000 respondentów, reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa (pod względem wieku, płci, wykształcenia, regionu). Obejmuje zdolnych do pracy Polaków, w wieku od 18 do 65 lat, zarówno uczących się, pracujących, jak i poszukujących pracy.

Więcej informacji o badaniu: www.randstad.pl/o-randstad/randstad-award/

Źródło: Randstad Polska, Polskie Forum HR

images