Czas Pracy W 2013 Roku

Czas pracy w 2013 roku.

Całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2008 godziny (251 dni x 8 godz.)

tabbb

Źródło: MRJOB