Czas Pracy W 2012 Roku

Poniżej umieszczono zestawienie wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2012. Całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2016 godziny (252 dni x 8 godz.).

Miesiąc ilość godzin pracy ilość dni pracy ilość dni wolnych
Styczeń 168 21 10
Luty 168 21 8
Marzec 176 22 9
Kwiecień 160 20 10
Maj 168 21 10
Czerwiec 160 20 10
Lipiec 176 22 9
Sierpień 176 22 9
Wrzesień 160 20 10
Październik 184 23 8
Listopad 168 21 9
Grudzień 152 19 12
Razem: 2016 252 114

źródło: MR JOB