Coraz więcej miejsc pracy w agencjach zatrudnienia

W trzecim kwartale 2014 roku agencje członkowskie PFHR zatrudniły łącznie 124 tys. pracowników tymczasowych, co w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku daje nam wzrost na poziomie 12,55%. Liczba etatów na których zostali zatrudnieni wyniosła 60 tys. (wzrost rok do roku 10%) co oznacza, że każdy pracownik w trzecim kwartale 2014 r. przepracował średnio ok. 20 godzin tygodniowo.

Szczególnie szybko rośnie liczba pracowników młodych, do 26 roku życia, w porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku aż o 25,23 % – stanowią oni obecnie ponad 40% wszystkich pracowników zatrudnionych przez agencje.

Mimo, że stanowiska produkcyjne nadal stanowią największą część zatrudnienia tymczasowego (ok. 66%) to w trzecim kwartale największą dynamikę wzrostową obserwujemy w zapotrzebowaniu na prace w usługach, w porównaniu do drugiego kwartału wzrosło ono blisko o 30%.
Wartość rynku pracy tymczasowej wzrosła o 18%. Agencje członkowskie w trzecim kwartale 2014 roku odnotowały obroty na poziomie 662,7 mln PLN (szacowana wartość całego rynku w Polsce to około 1,2 mld PLN).

Rekrutacja

Jeszcze szybciej rośnie wartość usług rekrutacyjnych w Polsce. W trzecim kwartale 2014 roku firmy członkowskie odnotowały obroty w tym zakresie na poziomie 16,8 mln PLN, co daje nam rekordowy wzrost rok do roku na poziomie blisko 28%. Niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i co za tym idzie coraz większa trudność w dotarciu do odpowiednich kandydatów powodują, że pracodawcy coraz częściej sięgają po usługi firm rekrutacyjnych.


Delegowanie
Nieco gorsze wyniki widzimy w zakresie delegowania, tu wzrost wyniósł zaledwie 1,1%, osiągając obroty na poziomie 25,5 mln PLN. Nie bez znaczenia są z pewnością zmiany w otoczeniu prawnym związane z dyrektywą wdrożeniową – w wielu krajach UE obserwujemy znaczne zaostrzenie przepisów utrudniające swobodę świadczenia usług.

Źródło: dane PFHR