Case study: skuteczny proces rekrutacji i zatrudnienia 201 pracowników w 1,5 miesiąca – MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej

W przeciągu 1,5 miesiąca, w naszej agencji pracy tymczasowej zatrudnionych zostało 201 pracowników dla zleceniodawcy, z których ok. 90% stanowili pracownicy z Ukrainy.

Codzienna działalność agencji pracy tymczasowej charakteryzuje się dużą dynamiką pracy i wymaga szybkiego reagowania oraz skuteczności, zwłaszcza w sytuacjach podbramkowych. Sprawdź jak połączyliśmy wszystkie te aspekty w trakcie współpracy z jednym z polskich kontrahentów – analizując zlecenie oraz jego przebieg w MR JOB.

Zlecenie dla agencji pracy tymczasowej – podstawowe informacje

Głównym zleceniodawcą był duży zakład produkcyjny w Polsce, specjalizujący się w innowacyjnych rozwiązaniach dla branży motoryzacyjnej. W swoich zakładach zajmuje się projektowaniem oraz produkcją m.in. przewodów hamulcowych i paliwowych dla największych marek samochodowych. Współpraca z agencją pracy tymczasowej opierała się na dostarczaniu dodatkowego personelu przez MR JOB – głównie pracowników produkcyjnych takich jak: operator produkcji, pracownik działu montażu oraz magazynier. Zlecenie związane było z dużym zapotrzebowaniem kontrahenta na pracowników, przy jednoczesnym niewielkim okresie czasu na ich zatrudnienie – potrzeba pracowników była nagła, a ich brak mógł spowodować opóźnienia produkcji i konsekwencje dla zakładu.

Klient biznesowy i zleceniodawca w agencja pracy tymczasowej

Pracownicy musieli spełnić, określone w profilu idealnego kandydata, wymogi m.in.:

 • Posiadać wcześniejsze doświadczenie w pracy na produkcji.
 • Mieć wykształcenie techniczne lub zawodowe.
 • Pracownicy musieli być sprawni fizycznie i charakteryzować się dobrym wzrokiem.
 • Każdy z pracowników musiał posiadać dobre zdolności manualne lub zdolności matematyczne.
 • Ponadto, musieli oni dobrze radzić sobie z presją czasu.
 • Mile widziana była umiejętność czytania rysunku technicznego.

Profil kandydata na produkcję w agencja pracy tymczasowej

Dodatkowo, wymagania różniły się w zależności od stanowiska pracy. Zlecenie obejmowało dostarczenie pracowników, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy.

Szybkie i efektywne działania agencji pracy tymczasowej

Najważniejszym aspektem zlecenia było przeprowadzenie skutecznej rekrutacji, której efektem byliby dobrzy i dopasowani do profilu pracownicy – gotowi do pracy w trybie natychmiastowym. A następnie bezproblemowe przeprowadzenie procesu zatrudnienia. Ze względu na ograniczony limit czasowym, wszystkie podejmowania działania musiały być wysoko efektywne. Dodatkowo, zapotrzebowanie dynamicznie się zmieniało poprzez tygodniowe aktualizacje zlecenia – wzrastała liczba potrzebnych pracowników (nawet o kilkadziesiąt osób) oraz skracał się termin wykonania zadania. O zmianach informowani byliśmy na bieżąco, często z godziny na godzinę. Ponadto, firma całkowicie zrezygnowała z rekrutacji wewnętrznej, powierzając tym samym MR JOB całą odpowiedzialność za dostarczenie nowych pracowników w odpowiednim terminie.

Przebieg zlecenia rozdzielić można na dwa etapy:

 • Etap rekrutacji czyli proces dotarcia do jak największej ilości potencjalnych pracowników oraz przeprowadzenie skutecznej rekrutacji, w celu dopasowania pracownika i oferty pracy.
 • Etap zatrudnienia czyli sprawny proces kadrowy, który pozwolił na dostarczenie pracowników w odpowiednim terminie i rozpoczęcie przez nich pracy – zachowując wysokie standardy oraz pełną legalność zatrudnienia.

Etapy zlecenia w agencja pracy tymczasowej

Etap 1: Rekrutacja

Głównym celem wszystkich działań na etapie rekrutacji, podjętych przez MR JOB Agencję Pracy tymczasowej, było uzyskanie jak największych zasięgów oraz bezpośrednie dotarcie do potencjalnych pracowników – odpowiadających profilowi kandydata idealnego. Ponadto, liczył się również czas przeprowadzonych działań, ze względu na ograniczony limit czasowy. W przypadku osób z Ukrainy musieliśmy się dodatkowo wziąć pod uwagę, że proces rekrutacji jest wydłużony ze względu na legalizację ich pobytu, przyjazd do Polski oraz znalezienie im mieszkań. Akcje promocyjne rekrutacji agencji pracy tymczasowej MR JOB podzielić można na dwie kategorie: działania lokalne oraz działania online. Działania lokalne obejmowały m.in.:

 • marketing lokalny rekrutacji w postaci m.in. plakatów zrywkowych w kluczowych lokalnie miejscach,
 • point-of-sale marketing ze specjalnie zaprojektowanymi materiałami promocyjnymi,
 • kampanię informacyjną, skierowaną do potencjalnych pracowników na podstawie naszej wewnętrznej bazy danych.

Działania online obejmowały m.in.:

 • publikację ofert pracy na kanałach społecznościowych MR JOB oraz stronie WWW wraz z ich regularną promocją,
 • cykliczne publikacje ofert pracy na platformach internetowych o zasięgu krajowym i regionalnym,
 • szeroko zasięgową kampanię online, nastawioną na wybranego odbiorcę, który odpowiadał dostarczonemu przez zleceniodawcę opisowi pracownika.

Promocja rekrutacji w agencja pracy tymczasowej

Presja czasu była ogromna, jednak cały zespół MR JOB działał nieprzerwanie dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Pomimo limitu czasowego, każda rekrutacja przeprowadzona została przy użyciu naszego profesjonalnego procesu rekrutacyjnego – uwzględniając oczekiwania i potrzeby klienta. W trakcie rekrutacji, sprawdzane były m.in. umiejętności kandydatów, doświadczenie branżowe oraz znajomość języka – w przypadku pracowników z Ukrainy.

Etap 2: Zatrudnienie

Po pozytywnej rekrutacji, nasza agencja pracy tymczasowej stanęła przez kolejnym wyzwaniem czyli skuteczną obsługą kadrową wszystkich wybranych kandydatów. Dodatkowo, wśród nowozatrudnionych, dużą część stanowili pracownicy z Ukrainy, których zatrudnianie wymagało dodatkowych formalności w związku z ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. – ostatnio nowelizowaną 27 kwietnia 2019. Proces zatrudnienia w MR JOB jak zawsze obejmował: legalną umowę o pracę, badania lekarskie, szkolenie BHP w zakresie ogólnym oraz pełną obsługę kadrowo-płacową pracownika tymczasowego.

W przeciągu 1,5 miesiąca, w naszej agencji pracy tymczasowej zatrudnionych zostało 201 pracowników dla zleceniodawcy, z których ok. 90% stanowili pracownicy z Ukrainy.

Pracownik tymczasowy w agencja pracy tymczasowej

Zlecenie – status: zrobione

Dzięki nieprzerwanym wysiłkom całego zespołu MR JOB, w przeciągu 1,5 miesiąca w pełni zrealizowaliśmy zlecenie zakładu produkcyjnego oraz przeprowadziliśmy ponad 200 skutecznych rekrutacji każdego pracownika, zakończonych zatrudnieniem. Ponadto, w trakcie realizacji zlecenia dla klienta, przeprowadzane były również współprace z innymi firmami.

Pozytywne wykonanie zlecenia, pozwoliło naszej agencji pracy tymczasowej rozszerzyć relacje biznesowe z klientem oraz jeszcze bardziej wzmocniło jego zaufania do MR JOB. Dzięki temu, nasza współpraca trwa do dzisiaj i często dotyczy kolejnych dużych projektów. Zlecenie to wymagało od nas szerokiego przeorganizowania pracy wewnętrznej oraz dotychczasowych procesów w agencji. Wszystkie podjęte decyzje musiały być skuteczne, a margines błędu był bardzo niewielki. Jednocześnie, ukazało to jak dynamicznie potrafimy się zmienić jako zespół, aby zrealizować nagłą potrzebę partnera biznesowego. W tym przypadku była to pilna potrzeba dużej ilości pracowników, którą udało nam się zaspokoić dzięki efektywnej rekrutacji o szerokim zasięgu oraz skutecznemu procesowi zatrudnienia. Dzięki temu, zakład klienta nie borykał się z brakami kadrowymi, problemami rekrutacyjnymi oraz mógł w pełni dotrzymać wszystkich terminów produkcyjnych. A my, nauczyliśmy się jeszcze skuteczniejszej pracy i mieliśmy okazję sprawdzić nasz zespół w ekstremalnych warunkach.

Zlecenie – podsumowanie:

Podsumowanie case study w agencja pracy tymczasowej

Czas realizacji zlecenia: 1,5 miesiąca

Charakter zleceniodawcy: zakład produkcyjny z branży motoryzacyjnej.

Opis zlecenia: Szybka i skuteczna rekrutacja dużej ilości pracowników, przy ograniczonym limicie czasowym.

Rezultaty zlecenia: 201 pracowników tymczasowych – 19 z Polski oraz 182 z Ukrainy.

Szukasz pracowników? Chętnie Ci w tym pomożemy – skontaktuj się z nami przez formularz lub mailowo: zapytania@mrjob.pl.