Branża agencji zatrudnienia wsparła w zatrudnieniu aż 71,9 miliona osób

Globalny rynek agencji zatrudnienia reprezentowany przez organizację CIETT, nadal pokazuje stały, nieprzerwany wzrost, poszerzając i pogłębiając wciąż zakres swoich rozwiązań HR-owych wspierających ponad 70 milionów ludzi rocznie na całym świecie w dostępie do godnej pracy. Łącznie daje to większą liczbę osób wprowadzonych na rynek pracy przez agencje, niż nowych pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez 500 największych firm świata, ujętych w liście Fortune Global 500.

Opublikowany dziś Raport Ekonomiczny Ciett 2016, bazujący na najbardziej aktualnych, dostępnych danych, potwierdza rolę branży agencji zatrudnienia w tworzeniu efektywnego rynku pracy. Nasze usługi stanowią wsparcie i pomoc w adaptacji zarówno dla kandydatów, jak i pracodawców w sytuacji szybko zmieniającej się demografii, wagi poszczególnych umiejętności czy wymagań. Sektor agencji zatrudnienia tworzy wartość dodaną w czterech istotnych obszarach – udostępniania pracy, adaptacji do warunków, zapewniania bezpieczeństwa i dobrobytu. Branża odnotowała wzrost obrotów o 8,6% rok do roku osiągając wartość rynku na poziomie 450 bln euro.

„Priorytetem naszego biznesu jest zapewnianie ludziom na całym świecie jakościowego miejsca pracy” – mówi Denis Pennel, dyrektor Ciett. „Od Ameryki Północnej po Amerykę Łacińską oraz od Azji po Europę lokalizujemy wakaty, szkolimy ludzi w umiejętnościach potrzebnych dla odniesienia sukcesu na rynku pracy, a także pomagamy im w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących kariery i wspieramy przez całe życie zawodowe.”

„Sektor agencji jest liderem w zmieniającym się świecie pracy, gdzie przygotowane przez ekspertów, szyte na miarę, dostosowane do potrzeb i elastyczne rozwiązania HR-owe są już koniecznością, którą pozostaną nadal w niedalekiej przyszłości.” – dodaje Pennel.
Umożliwianie podjęcia pracy

Branża reprezentuje szeroką sieć specjalistów rynku pracy z głęboką znajomością lokalnej dynamiki. Oferuje ona pełen zakres usług HR, w tym pracy tymczasowej, rekrutacji stałej, RPO (outsourcing procesów rekrutacyjnych) i MSP (Managed Service Provider), jak również – od strony kandydatów: zarządzanie karierą i doradztwo personalne. Rynek pracy tymczasowej wzrósł o 12% rok do roku i odpowiada za 70% przychodów całej branży. Stała rekrutacja jest drugą pod względem dochodowości usługą sektora, która stanowi 11% jej przychodów (48 mld euro), z kolei RPO stanowi 6% biznesu z wartością sprzedaży wynoszącą 27 mld euro, inne usługi HR przyniosły w sumie 13 % przychodów.

Adaptacja na rynku pracy

Na poziomie globalnym, sektor udzielił wsparcia operacyjnego pięciu milionom przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do zmieniającego się popytu i okoliczności otoczenia biznesowego. Zapewnił również szkolenia i treningi dla 4,9 mln pracowników na całym świecie – bezpośrednio lub dzięki funduszom ustanowionym wspólnie przez agencje zatrudnienia i związki zawodowe. To zaangażowanie branży w tzw. lifelong learning – filozofię uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego, wspiera pracowników w adaptacji do nowych realiów lokalnych rynków pracy.

Pracownicy tymczasowi konsekwentnie wykazują wysoki poziom zadowolenia i doceniają pomoc profesjonalistów w kierowaniu ich drogą zawodową. Jak wynika z badań Ciett, decydują się oni na pracę za pośrednictwem agencji z wielorakich przyczyn – poczynając od pragnienia osiągnięcia lepszej równowagi między pracą a życiem prywatnym (work-life balance), poprzez zdobycie doświadczenia aż po większą elastyczność pracy.

Zapewnianie bezpieczeństwa

Sektor dba o bezpieczeństwo interesów zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Firmy czują się bezpiecznie wiedząc, że mogą uzyskać dostęp do talentów z umiejętnościami jakich potrzebują, aby skutecznie konkurować na rynku oraz że mogą polegać na naszej branży jeśli chodzi o opracowanie indywidualnych rozwiązań HR-owych. Z drugiej strony agencje oferują bezpieczeństwo swoim kandydatom poprzez zapewnianie im pracy, stabilności życiowej i źródła stałych dochodów. Około 30% osób podpisujących umowę z agencją zatrudnienia była wcześniej bezrobotna, po czym 89% z nich po zakończeniu umowy z agencją pozostaje nadal na rynku pracy – w tym kontekście mówimy o tzw. stepping stone – czyli aspekcie wyprowadzania z bezrobocia i trwałego wprowadzania w struktury rynku pracy.

Zapewnianie dobrobytu

Firmy współpracujące z agencjami zatrudnienia, w celu bieżącego optymalizowania procesów kadrowych, cieszą się wzrostem obrotów średnio o 5% wyższym niż te firmy, które nie korzystają z usług naszej branży. Agencje utrzymując ludzi w stanie zatrudnienia, wspierają tym samym rządy, w szczególności poprzez umożliwienie odprowadzania świadczeń socjalnych i obniżanie liczby zasiłków dla bezrobotnych. Sama branża zatrudnia bezpośrednio około 1,6 mln pracowników wewnętrznych na całym świecie.

Chociaż sektor rozwija się dynamicznie, pracownicy tymczasowi stanowią zaledwie 1,6% globalnej populacji pracowników. Dzisiaj, 90% globalnych przychodów branży pochodzi z 10 największych rynków. Chiny reprezentują największy rynek, następnie są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia, Brazylia, Australia, Kanada i Holandia.

Źródło: Polskie Forum HR

z9160821Q,Flaga-UE