Bezrobocie w maju 6,1%

Kolejny rekord. Takiej sytuacji na rynku pracy nie było od lat!

Stopa bezrobocia w maju br. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 pkt. proc. – do 6,1% – wynika z szacunków MRPiPS. Spadek  odnotowano we wszystkich województwach.

Liczba bezrobotnych w maju br. wyniosła nieco ponad 1 mln osób i w porównaniu z kwietniem 2018 roku spadła o 39 tys. osób (o 3,7%).

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) spadek był w:

  • warmińsko-mazurskim- o 5,7% (3,2 tys. osób);
  • opolskim – o 5,5% (1,3 tys. osób);
  • zachodniopomorskim – o 5% (o 2,5 tys. osób);
  • wielkopolskim – o 4,6% (o 2,7 tys. osób).

Liczba bezrobotnych w maju br. była o 198,5 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 16,5%). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 140,4 tys.
Największy spadek miał miejsce w warmińsko-mazurskim (o 0,6 pkt. proc.). To jedyne województwo, w którym kształtuje się ono na dwucyfrowym poziomie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju br. 6,1% i w porównaniu do kwietnia 2018 r. spadła o 0,2 punktu procentowego. W tym samym czasie ubiegłego roku (maj 2017 – kwiecień 2017) bezrobocie spadło o 0,3 punktu (z poziomu 7,6% w kwietniu do 7,3% w maju). Stopa bezrobocia w maju br. była o 1,2 punktu procentowego niższa niż rok temu.

Spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 punktu do 0,6 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Natężenie bezrobocia spadło najsilniej (o 0,6 punktu) w województwie warmińsko-mazurskim, czyli tam gdzie bezrobocie wciąż jest najwyższe i wynosi 10,5%.

stopa bezrobocia maj -praca

Żródło: www.mpips.gov.pl/