Raport RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU

Rynek agencji zatrudnienia rośnie, katalog oferowanych usług poszerza się, a prognozy na 2014 r. są bardzo optymistyczne

Jakie usługi oferują agencje zatrudnienia? Jak wyglądał rynek w 2013 roku i jakie są prognozy na rok 2014? Jakie narzędzia zapewniają skuteczną realizację usług HR? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziemy w opublikowanym przez Polskie Forum HR raporcie „Rynek agencji zatrudnienia w 2013 roku”.
W 2013 roku obroty całkowite agencji należących do Polskiego Forum HR wzrosły o 14,88%, wzrost obrotów z pracy tymczasowej był jeszcze wyższy i wyniósł 16,6%, ale największą zwyżkę zanotowała branża rekrutacji prawie 19%.

Polska na tle Europy

Z danych opublikowanych przez Ciett w Economic report 2014, wynika, że w trzecim kwartale 2013 roku, po raz pierwszy od połowy 2011 roku, europejski rynek pracy tymczasowej odnotował wzrost obrotów w ujęciu rocznym o 1,4%. W tym samym okresie obroty z pracy tymczasowej wśród agencji PFHR wzrosły aż o 19,3%.

Jaki będzie rok 2014?

Perspektywy dalszego rozwoju całej branży napawają optymizmem. Agencje zatrudnienia przewidują, że rok 2014 będzie jeszcze lepszy, a wzrosty zarówno w sektorze pracy tymczasowej, jak i rekrutacji mogą wynieść 20%. Jest to bardzo dobry sygnał, nie tylko dla firm działających w branży, ale również dla całego rynku pracy.

raport_2013

W raporcie znajdziemy: ogólne informacje o usługach oferowanych przez agencje, odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z usługą pracy tymczasowej oraz rekrutacją stałą, opis etapów procesu rekrutacyjnego, wyniki agencji zrzeszonych w Polskim Forum HR w ramach pracy tymczasowej, rekrutacji oraz delegowania pracowników. Znajdziemy również dane o rynku agencji zatrudnienia na świecie. Raport został wzbogacony o artykuły ekspertów z branży oraz wypowiedzi klientów agencji.

Źródło: http://www.polskieforumhr.pl/