30.11.2011 Targi Pracy W PWSZ

Targi Pracy odbywać się będą w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku sal wielofunkcyjnych PWSZ im. Witelona w Legnicy. Podczas Targów zaprezentuje się 16 podmiotów, działających w różnych sektorach gospodarki.

logo_legnica_pwsz

Również 30 listopada br., w budynku sal wielofunkcyjnych PWSZ im. Witelona w Legnicy odbędzie się konferencja stażystów z pracodawcami, pod hasłem „Realia rynku pracy”. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa do godziny 12:00. W programie między innymi prezentacja nt. „Sylwetki absolwentów PWSZ im. Witelona w Legnicy”, którą omówi dr Helena Babiuch – Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów, wystąpienie Grażyny Laurowskiej z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy pt. „Sytuacja osób do 24 roku życia na rynku pracy”. W dalszej części prof. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – nauczyciel akademicki PWSZ im. Witelona w Legnicy przedstawi „Czynniki determinujące motywacje pracowników” natomiast dr Jarosław Hermaszewski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie wygłosi prelekcję nt. „Współpraca nauki i biznesu. Możliwość realizacji wzajemnych potrzeb i oczekiwań”.