Zakończenie realizacji projektu „Efektywna nauka – szansa na lepsze jutro“